جستجو
 صفحه اصلی      درباره ما        تماس با ما         ورود به سايت      

 
 
        اساسنامه فدراسیون های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران                               

تصويب نامه هيات وزيران

هيات وزيران در جلسه مورخ 11/2/1381 بنا به پيشنهاد شماره 4117/1 مورخ 9/2/1381 سازمان تربيت بدني و به استناد ماده واحده قانون لايحه الحاق بندهاي (11) و (12) به قانون فهرست نهادها و موسسات عمومي غيردولتي - مصوّب 1376- اساسنامه فدراسيون هاي ورزشي آماتوري جمهوري اسلامي ايران را به شرح زير تصويب نمود:

اساسنامه فدراسيون هاي ورزشي آماتوري جمهوري اسلامي ايران

فصل اول – تعريف و اهداف

ماده 1 :

فدراسيون هاي ورزشي آماتوري جمهوري اسلامي ايران كه در اين اساسنامه فدراسيون ناميده مي‌شوند، موسسات عمومي غيردولتي و داراي شخصيت حقوقي هستند كه براساس مشي و اصول ورزشي تعيين شده به موجب منشور المپيك با مراعات شئون اسلامي و مقتضيات ملّي و به عنوان بالاترين مرجع ذي‌صلاح در هررشته ورزشي تشكيل و در چهارچوب اين اساسنامه با هماهنگي سازمان تربيت بدني و رعايت قوانين مربوط فعاليت مي نمايند.

ماده 2 :

اهداف فدراسيون به شرح زير تعيين مي شود :

1 – ترغيب نسل جوان و اقشار مختلف جامعه به حفظ تندرستي و سلامتي و ايجاد زمينه مناسب براي مشاركت آنان در فعاليت هاي منظم، اصولي و قانونمند ورزشي.

2 – ايجاد زمينه هاي لازم براي حضور قهرمانان، پيش كسوتان، داوران، مربيان و ساير دست اندركاران ورزشي در عرصه هاي بين المللي در داخل و خارج از كشور.

3 – ايجاد زمينه هاي مناسب براي كشف، رشد و پرورش استعدادهاي ورزشي ورزشكاران و قهرمانان.

4 – بالابردن قابليت هاي جسماني و ارتقاي سطح كيفيت و مهارت هاي فنّي ورزشي براساس اصول و شيوه هاي علمي ورزشي.

5 – كشف و جذب استعدادها و توانمندي‌هاي ورزشي آحاد مختلف جامعه و تقويت آنها به منظور رشد و گسترش كمّي و كيفي رشته ورزشي مربوط.

6 – ايجاد زمينه هاي مناسب براي طراحي، ساخت و توليد و توزيع وسايل و لوازم استاندارد ورزشي در رشته مربوطه.

7 – استفاده از دانش، تجارب و توانمندي‌هاي گروه‌ها و مجامع بين المللي ورزشي.

8 – احيا و اشاعه خصلت هاي جوانمردي در ميان ورزشكاران.

9 – ايجاد زمينه لازم جهت ارتقا رفاه تامين اجتماعي قهرمانان و ورزشكاران.

 

فصل دوّم – وظايف و اركان فدراسيون

ماده 3:

وظايف فدراسيون به شرح زير تعيين مي شود:

1 – برگزاري مسابقات ورزشي در سطح كشور در ردّه هاي سنّي مختلف.

2 – برگزاري دوره هاي آموزشي توجيهي و ارتقاي مربيگري و داوري اعم از داخلي يا بين المللي با همكاري مراجع ذي صلاح قانوني در داخل و خارج از كشور.

3 – گزينش ورزشكاران نخبه و طراز اوّل كشور در ردّه هاي سنّي مختلف به منظور تشكيل تيم‌هاي نوجوانان، جوانان، اميد، ملّي و كشف و جذب استعدادها و تقويت آنها از طريق تشكيل اردو و برنامه هاي منظم ورزشي و فرهنگي.

4 – حضور مداوم و فعّال در مجامع بين المللي و كنگره هاي علمي، تحقيقاتي، آموزشي كه از سوي فدراسيون هاي جهاني و كنفدراسيون هاي آسيايي،‌كميته هاي المپيك قاره‌اي و جهاني و سازمان‌هاي ورزشي بين المللي برگزار مي‌گردد.

5 – تهيه گزارش‌هاي لازم از تصميمات متخذه در مجامع و كنگره‌هاي بين المللي جهت ارائه به سازمان تربيت‌بدني، كميته ملي المپيك و ساير مراجع ذي‌صلاح قانوني.

6 – برقراري ارتباط اصولي با مجامع بين‌المللي ورزشي به منظور اخذ امتياز برگزاري مسابقات و دوره هاي آموزشي در سطح قارّه‌اي و جهاني در كشور.

7 – تعيين مربيان تيم‌هاي اميد و ملّي در رده‌هاي سنّي نونهالان، نوجوانان، جوانان، اميد و بزرگسالان و پيش‌كسوتان.

8 – تهيه و تدوين تقويم ورزشي و برنامه‌اي اعم از كوتاه مدّت، ميان مدّت و بلند مدّت.

9 – معرفي و اعزام مربيان و داوران به كلاس‌هاي توجيهي و ارتقايي كه از سوي مجامع ورزشي منطقه‌اي، قارّه اي و جهاني و المپيك برگزار مي‌گردد.

10 – ايجاد واحد اطلاعات و آمار ورزشي و طبقه‌بندي و نگهداري اسناد مربوط و تهيه شناسنامه ورزشي جهت مربيان، داوران، ورزشكاران، قهرمانان و پيش‌كسوتان و ساير دست‌اندركاران.

11 – همكاري با واحدهاي اجرايي كارشناسي، تحقيقاتي، علمي و فني نهادها و ارگان ها، وزارتخانه ها،‌ موسسات و سازمان‌هاي دولتي و وابسته به دولت، نهادها و موسسات عمومي غيردولتي، افراد علاقمند و محققان فعّال در امر تربيت‌بدني و ورزش.

12 – تشكيل كميته هاي مختلف در فدراسيون و هيات‌هاي ورزشي.

13 – تهيه و ارائه گزارش عملكرد سالانه به سازمان تربيت بدني.

14 – انتشار كتب، جزوات، نشريات آموزشي و نشر اخبار و ترجمه قوانين بين المللي.

15 – فراهم نمودن زمينه هاي تشويق، تجليل و قدرداني و حمايت‌هاي مادّي و معنوي از ورزشكاران، قهرمانان، پيش كسوتان، داوران، مربيان و ساير دست اندركاران از طريق اعطاي تسهيلات و كمك‌هاي بلاعوض.

16 – تلاش و كوشش در جهت جذب و بهره‌برداري از خدمات و استعدادهاي بالقوه ماد‌ي و معنوي و جذب كمك و حمايت هاي مالي اقشار مختلف مردم به منظور توسعه و تعميم رشته ورزشي مربوط.

17- تهيه و تدوين آيين نامه داخلي فدراسيون.

18 – ارتباط مستمر در رشته هاي المپيكي با كميته ملّي المپيك جمهوري اسلامي ايران و شركت در جلسات و برنامه‌هاي كميته مذكور.

19 – انجام تحقيقات علمي ورزشي و برگزاري نمايشگاه‌هاي سالانه به منظور ارتقاي كمّي و كيفي رشته ورزشي مربوط در داخل و خارج از كشور.

20 - فراهم نمودن زمينه مناسب جهت تامين‌ اجتماعي دست‌اندركاران رشته مربوطه در سراسر كشور.

21 – انجام فعاليت‌هاي اقتصادي و بازرگاني تبليغاتي و توليدي به منظور تقويت بنيه مالي فدراسيون با رعايت قوانين و مقررات مربوطه.

22 – سياست‌گذاري، نظارت و ارزيابي بر عملكرد هيات‌هاي ورزشي.

 ماده 4 :

اركان فدراسيون

1 – مجمع عمومي

2 – هيات رئيسه

3 – رئيس

4 – بازرس قانوني

 ماده 5 :

اعضاي مجمع عمومي فدراسيون كه از اين پس مجمع ناميده مي شود عبارتند از :

1 – رئيس سازمان تربيت بدني يا يكي از معاونان وي به عنوان رئيس مجمع.

2 – سه نفر از بهترين ورزشكاران قهرمان سال كه در مسابقات المپيك، بازي هاي آسيايي، جهاني،‌ قهرماني آسيا، منطقه‌اي، بين المللي و يا ملّي بالاترين مقام را در آن رشته كسب كرده باشند. در صورتي كه در آن رشته خواهران فعاليت داشته باشند يك نفر از ميان خواهران با همان شرايط باشد.

3 – يك نفر داور از ميان داوراني كه داراي بالاترين درجه داوري مي باشند.

4 – يك نفر مربي از ميان مربياني كه داراي بالاترين درجه مربيگري مي باشند.

5 – دو نفر نماينده از باشگاه‌هاي برتر در رشته مربوط.

6 – روساي هيات‌هاي ورزشي استان‌ها و رييس انجمن بانوان در رشته مربوطه.

7 – روساي انجمن‌ها و هيات هاي ورزشي كارگران، نيروهاي مسلح، دانش آموزان، دانشجويان كه توسط وزارتخانه يا سازمان ذي‌ربط معرفي مي شوند.

8 – رئيس كميته ملّي المپيك يا نايب رئيس يا دبيركل كميته ملّي المپيك به نمايندگي از طرف وي.

9 - رئيس فدراسيون.

تبصره 1 – چگونگي انتخاب اعضاي رديف هاي 2 تا 5 اين مادّه طبق دستورالعملي مي باشد كه از سوي سازمان تربيت بدني تهيه و ابلاغ مي شود.

تبصره 2 – روساي هيات‌هاي ورزشي استان‌ها و انجمن‌هاي عضو شخصاً ملزم به شركت در جلسات مجمع مي‌باشند و حق راي دارند.

تبصره 3 – محل دبيرخانه مجمع در فدراسيون مي‌باشد و دبير فدراسيون به همراه كارشناس امور مجامع بدون حق ‌راي در جلسه شركت مي‌نمايند.

تبصره 4 – مجمع حداقل سالي يك بار با درخواست رئيس فدراسيون و دعوت دبير مجمع به طور عادي تشكيل مي‌گردد و با حضور دو سوم اعضا رسميت مي‌يابد و تصميمات مجمع با نصف به علاوه يك آرا اعضا حاضر در مجمع معتبر مي‌باشد.

 ماده 6 :

جلسات مجمع به طور فوق‌العاده با درخواست رئيس مجمع يا رئيس فدراسيون و يا نصف اعضا مجمع پس از موافقت رئيس مجمع تشكيل خواهد شد.

 ماده 7 :

وظايف مجمع به شرح زير است:

1 – بررسي و تصويب گزارش سالانه فدراسيون.

2 – تصويب بودجه سالانه فدراسيون.

3 – پيشنهاد اصلاح اساسنامه به سازمان تربي بدني.

4 – انتخاب رئيس فدراسيون از بين اعضا مجمع و يا خارج از آن و پيشنهاد جهت صدور حكم به رئيس سازمان تربيت بدني.

5 – تصويب برنامه هاي كوتاه مدّت، ميان مدّت و بلندمدّت و تقويم ورزشي و خط مشي فدراسيون.

6 – تصويب آئين نامه داخلي مجمع.

7 – تصويب آئين نامه‌هاي اجرايي، اداري، استخدامي، مالي و معاملاتي و ساير آيين نامه‌ها و مقررات موردنياز فدراسيون با رعايت قوانين و مقررات مربوط پس از تاييد سازمان تربيت بدني.

8 – انتخاب بازرس قانوني.

9 – انتخاب ساير اعضا هيات رئيسه با پيشنهاد رئيس فدراسيون به‌استثناي اعضاي موضوع بند (6) ماده (8) اين اساسنامه.

10 – بررسي گزارش بازرس قانوني.

تبصره – شرايط احراز و چگونگي انتخاب رئيس فدراسيون به‌موجب آيين نامه‌اي است كه ظرف مدّت سه ماه توسط معاون ورزشي و امور فدراسيون‌هاي سازمان تربيت بدني تهيه و به تصويب رياست سازمان تربيت‌بدني برسد.

 ماده 8 :

هيات رئيسه فدراسيون مركب از اعضاي زير مي‌باشد:

1 – رئيس

2 – نايب رئيس

3 – دبير

4 – يك نفر كارشناس يا خبره در رشته ورزشي مربوط.

5 – چهارنفر به پيشنهاد رئيس فدراسيون و تصويب رئيس سازمان تربيت بدني.

تبصره- احكام اعضاي هيات رئيسه توسط رئيس سازمان تربيت‌بدني صادر خواهد گرديد.

 ماده 9 :

وظايف هيات رئيسه به شرح زير تعيين مي‌شود :

1 – تهيه و تدوين عملكرد سالانه فدراسيون و تقديم آن به مجمع.

2 – ارايه پيشنهادات مربوط به آيين‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و ساير قوانين و مقررات ورزشي به مجمع.

3 – تهيه و تقديم بودجه، اعتبارات، برنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و ساير قوانين و مقررات ورزشي به مجمع.

4 – اجراي مصوبات مجمع.

5 – تاييد روسا و اعضاي كميته هاي مختلف فدراسيون.

6 – پيشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع.

7 – پيشنهاد عضويت فدراسيون در مجامع بين المللي ورزشي به مجمع.

 ماده 10 :

رئيس فدراسيون به مدّت چهارسال انتخاب مي‌شود و انتخاب مجدد وي بلامانع است.

تبصره 1 – قبول استعفا و بركناري رئيس فدراسيون به تشخيص سازمان تربيت‌بدني و يا پيشنهاد مجمع و موافقت ايشان انجام مي‌پذيرد.

تبصره 2 – رئيس سازمان بلافاصله پس از عزل و يا قبول استعفاي رئيس فدراسيون فردي را به عنوان سرپرست منصوب خواهد نمود. مجمع عمومي مكلف است حداكثر ظرف مدّت شش ماه در مورد انتخاب رئيس جديد فدراسيون با رعايت مقررات اقدام نمايد.

تبصره 3 – قبول استعفا و بركناري اعضاي هيات رئيسه به‌جز اعضاي مندرج در بند (6) ماده (8) اين اساسنامه با پيشنهاد رئيس فدراسيون و تاييد رئيس مجمع انجام مي‌پذيرد.

 ماده 11 :

وظايف رئيس فدراسيون به شرح زير تعيين مي‌شود:

1 – پيشنهاد و معرفي نايب‌رئيس،‌ دبير،‌ خزانه دار و كارشناس خبره ورزشي فدراسيون به مجمع.

2 – انجام اقدامات لازم در تهيه بودجه فدراسيون.

3 – شركت در اجلاس‌هاي بين المللي خارج از كشور.

4 – امضاي احكام قهرمانان و گواهينامه‌هاي آموزش سرپرستان،‌ مربيان، داوران و ورزشكاراني كه در مسابقات ورزشي و كلاس‌هاي آموزشي فدراسيون شركت نموده اند.

5 – امضاي اسناد اداري، مالي، اوراق‌بهادار، قراردادها و نامه‌هاي اداري براساس اختيارات حاصله از آيين نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مصوب.

6 – صدور احكام روسا و اعضاي كميته‌هاي مختلف فدراسيون پس از تصويب هيات رئيسه فدراسيون.

7 – نمايندگي فدراسيون در سازمان‌ها، مراجع و محاكم با حق توكيل به غير.

8 – رئيس فدراسيون مي تواند تمام يا قسمتي از مسووليت خود را به نايب رئيس فدراسيون تفويض نمايد. اصل تفويض اختيار نافي مسووليت نمي‌باشد.

 ماده 12 :

در صورت غيبت رئيس فدراسيون، نايب رئيس عهده‌دار امور جاري فدراسيون خواهد بود، همچنين نايب‌رييس مجري دستوراتي است كه از سوي رئيس فدراسيون ابلاغ مي گردد.

تبصره – در صورت غيبت رييس فدراسيون به مدّت بيش از سه ماه طبق تبصره (2) ماده (10) اين اساسنامه اقدام خواهد شد.

 ماده 13:

دبير فدراسيون وظيفه كليه امور اجرايي فدراسيون را با هماهنگي رييس فدراسيون دارا مي باشد:

1 – اجراي تصميمات رئيس فدراسيون.

2 – تهيه صورتجلسه هيات رئيسه و مجمع و دستور جلسات آنها.

3 – شركت در جلسات كميته‌ها براي هماهنگي امور مربوط و راهنمايي‌هاي لازم.

4 – شركت در جلسات فنّي كه از سوي فدراسيون جهاني يا كنفدراسيون‌ها تعيين مي‌شود با تصويب هيات رئيسه.

5 – تهيه و تقديم عملكرد سالانه و برنامه‌هاي فدراسيون به هيات رئيسه.

6 – تهيه و تقديم بودجه، اعتبارات، برنامه‌ها و تقويم‌هاي سالانه، كوتاه‌مدت، ميان‌مدت و بلند مدت فدراسيون به هيات‌رئيسه.

7 – تهيه و تقديم پيشنهادات مربوط به اصلاح اساسنامه، آيين‌نامه و دستورالعمل‌ها و قوانين و مقررات ورزشي ذي‌ربط به هيات‌رئيسه.

8 – ابلاغ تصميمات و مصوبات هيات‌رئيسه.

9 – معرفي روسا و اعضا كميته‌هاي مختلف فدراسيون پس از تصويب هيات رئيسه.

 ماده 14 :

در هر فدراسيون يك نفر بازرس اصلي و يك نفر به عنوان بازرس علي‌البدل به پيشنهاد معاون ورزشي و امور فدراسيون‌ها و تصويب مجمع عهده‌دار وظايف زير مي‌باشد:

1 – اظهارنظر درباره صحت اطلاعاتي كه مديران فدراسيون در اختيار مجمع گذاشته‌اند و در صورتي كه مديران ياد شده اطلاعاتي برخلاف حقيقت گزارش كرده‌اند بازرس مكلف است مجمع را آگاه كند.

2 – بازرس مي تواند در هرموقع هرگونه رسيدگي و بازرسي لازم را انجام داده و اسناد و مدارك و اطلاعات مربوط به‌فدراسيون را مطالبه كرده و مورد رسيدگي قرار دهد. لكن اقدامات بازرس نبايد باعث توقف در روند اجراي امور فدراسيون باشد.

3 – بازرس بايد هرگونه تخلف يا تقصيري كه از ناحيه رئيس يا هيات‌رئيسه در امور فدراسيون مشاهده مي‌كند در اولين جلسه مجمع مطرح كند و در صورتي كه ضمن ماموريت خود از وقوع جرمي مطلع شود بايد به‌مرجع قضايي صلاحيت‌دار اعلام نموده و جريان را به‌اولين مجمع گزارش دهد.

 ماده 15 :

به‌منظور انجام وظايف فدراسيون‌ها در استان‌ها، شهرستان‌ها و بخش‌ها هيات‌هايي به نام هيات ورزشي استان، شهرستان و بخش تشكيل مي‌گردد.

طرز تشكيل و شرح وظايف هيات‌هاي ورزشي به‌موجب آيين‌نامه‌اي كه توسط سازمان تربيت‌بدني ظرف سه ماه تهيه و ابلاغ مي‌شود، ‌انجام مي‌گردد.

تبصره 1 – هيات‌هاي ورزشي موضوع اين ماده از نظر مسايل اداري، معاملاتي، فرهنگي، ورزشي و غيره تابع مقررات مورد عمل در فدراسيون هستند.

تبصره 2 – رئيس فدراسيون به عنوان رئيس مجمع عمومي هيات استان و مدير كل تربيت‌بدني به عنوان نايب رييس،  جلسات مجمع استان را اداره مي نمايند و در غياب رييس فدراسيون كليه وظايف به عهده مدير كل مي‌باشد.

 ماده 16 :

در هر فدراسيون به منظور استفاده از تجارب، تخصص و استعدادهاي قهرمانان،‌ مربيان، داوران و ساير دست‌اندركاران و با هدف اجراي دقيق قوانين و مقررات بين المللي و بررسي راهكارهاي توسعه و گسترش رشته ورزشي مربوط، كميته‌هايي از قبيل كميته فرهنگي، كميته اجرايي، كميته‌هاي اداري و مالي، كميته تحقيقات و آموزش، كميته برنامه‌ريزي، كميته داوران و مربيان، كميته رفاه و تعاون، كميته فعاليت و سرمايه‌گذاري در امور بازرگاني و كميته روابط بين المللي و غيره تشكيل مي‌‌گردد. طرز تشكيل، وظايف، فعاليت، مسايل اداري معاملاتي، فرهنگي، ورزشي و ساير موارد ذي‌ربط با كميته‌ها به موجب آيين نامه‌اي مي‌باشد كه توسط رئيس فدراسيون تهيه و پس از تاييد هيات رئيسه به تصويب مجمع فدراسيون مي‌رسد.

 فصل سوم – ساير مقررات

ماده 17 :

بودجه فدراسيون از منابع زير تامين مي شود:

1 – كمك‌هاي مالي سازمان تربيت بدني.

2 – كمك‌هاي مالي مجامعي مانند كميته ملّي المپيك، كنفدراسيون آسيايي، فدراسيون جهاني.

3 – عوايد حاصل از فروش بليط مسابقات و برنامه‌هاي ورزشي و آموزشي.

4 – كمك‌هاي مالي اشخاص حقيقي شامل دستگاه‌هاي دولتي و وابسته به دولت، موسسات عمومي غيردولتي، مراكز نظامي، شهرداري‌ها، اصناف و بازاريان و ساير اقشار مردم.

5 – عوايد حاصل از فروش كتب،‌ جزوات، عكس‌ها، اسلايدها، فيلم‌ها، مقالات و نشريات ورزشي.

6 – عوايد حاصل از ساخت، توليد، توزيع و فروش لوازم و وسايل ورزشي.

7 – عوايد حاصل از اجاره اماكن ورزشي متعلق به فدراسيون.

8 – عوايد حاصل از دريافت حقّ‌عضويت سالانه باشگاه‌ها و تيم‌هاي ورزشي.

9 – عوايد حاصل از دريافت حقّ ‌اعتراض باشگاه‌ها و تيم‌هاي ورزشي.

10 – اخذ وام از موسسات اعتباري و سيستم بانكي كشور.

11 – عوايد حاصل از انجام فعاليت‌هاي بازرگاني، تجارتي و خدماتي.

12 – عوايد حاصل از حقوق ورزشي مانند حقّ پخش تلويزيوني و تبليغات بازرگاني.

 ماده 18 :

فدراسيون مكلف است اعتبارات موردنياز سال آتي خود را حداكثر تا پايان شهريور ماه هر سال با توجه به‌سياست‌هاي بودجه مصوب رئيس سازمان تربيت‌بدني تهيه و به معاونت ورزشي و امور فدراسيون‌ها ارائه نمايد تا در قالب بودجه سالانه منظور گردد.

 ماده 19 :

فدراسيون مكلف است كليه اعتبارات خود را به‌موجب آيين نامه مالي معاملاتي خود كه توسط سازمان تربيت‌بدني تهيه و ابلاغ مي‌گردد هزينه نمايد.

 ماده 20 :

فدراسيون مكلف است كليه قوانين، ‌آيين نامه‌ها و مقررات مربوط به‌نهادها يا موسسات عمومي غيردولتي را مراعات و اجرا نمايد.

 ماده 21 :

كليه قراردادها، اسناد و اوراق بهادار بايد توسط رئيس فدراسيون يا نايب‌رئيس و خزانه‌دار امضا و ممهور به مهر فدراسيون باشد.

 ماده 22 :

فدراسيون موظف است وضعيت فعلي خود را ظرف شش ماه با اين اساسنامه تطبيق دهد.

اين اساسنامه جايگزين اساسنامه فدراسيون‌هاي ورزشي آماتوري جمهوري اسلامي ايران موضوع تصويب‌نامه شماره 22257 / ت 19083 به مورخ 18/8/1378 مي‌گردد.

              محمدرضا عا رف

             معاون اول رئيس جمهور                                                                                       

رونوشت ها

رونوشت به‌دفتر مقام معظم رهبري، دفتر رئيس جمهور، ‌دفتر رياست قوه قضاييه، دفتر معاون اول رئيس‌جمهور، دفتر معاون حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور، دفتر معاون حقوقي و امور مجلس رييس‌جمهور، دفتر رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، ديوان محاسبات كشور، ديوان عدالت اداري، اداره كل قوانين مجلس شوراي اسلامي، سازمان بازرسي كل كشور، اداره كل حقوقي، اداره كل قوانين و مقررات كشور، وزارت دادگستري، وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، روزنامه رسمي جمهوري اسلامي‌ ايران، دبيرخانه شوراي اطلاع‌رساني دولت و دفتر هيات دولت ابلاغ مي‌شود.

 

تصويب نامه هيات وزيران

هيات وزيران در جلسه مورخ 11/2/1381 بنا به پيشنهاد شماره 4117/1 مورخ 9/2/1381 سازمان تربيت بدني و به استناد ماده واحده قانون لايحه الحاق بندهاي (11) و (12) به قانون فهرست نهادها و موسسات عمومي غيردولتي - مصوّب 1376- اساسنامه فدراسيون هاي ورزشي آماتوري جمهوري اسلامي ايران را به شرح زير تصويب نمود:

اساسنامه فدراسيون هاي ورزشي آماتوري جمهوري اسلامي ايران

فصل اول – تعريف و اهداف

ماده 1 :

فدراسيون هاي ورزشي آماتوري جمهوري اسلامي ايران كه در اين اساسنامه فدراسيون ناميده مي‌شوند، موسسات عمومي غيردولتي و داراي شخصيت حقوقي هستند كه براساس مشي و اصول ورزشي تعيين شده به موجب منشور المپيك با مراعات شئون اسلامي و مقتضيات ملّي و به عنوان بالاترين مرجع ذي‌صلاح در هررشته ورزشي تشكيل و در چهارچوب اين اساسنامه با هماهنگي سازمان تربيت بدني و رعايت قوانين مربوط فعاليت مي نمايند.

ماده 2 :

اهداف فدراسيون به شرح زير تعيين مي شود :

1 – ترغيب نسل جوان و اقشار مختلف جامعه به حفظ تندرستي و سلامتي و ايجاد زمينه مناسب براي مشاركت آنان در فعاليت هاي منظم، اصولي و قانونمند ورزشي.

2 – ايجاد زمينه هاي لازم براي حضور قهرمانان، پيش كسوتان، داوران، مربيان و ساير دست اندركاران ورزشي در عرصه هاي بين المللي در داخل و خارج از كشور.

3 – ايجاد زمينه هاي مناسب براي كشف، رشد و پرورش استعدادهاي ورزشي ورزشكاران و قهرمانان.

4 – بالابردن قابليت هاي جسماني و ارتقاي سطح كيفيت و مهارت هاي فنّي ورزشي براساس اصول و شيوه هاي علمي ورزشي.

5 – كشف و جذب استعدادها و توانمندي‌هاي ورزشي آحاد مختلف جامعه و تقويت آنها به منظور رشد و گسترش كمّي و كيفي رشته ورزشي مربوط.

6 – ايجاد زمينه هاي مناسب براي طراحي، ساخت و توليد و توزيع وسايل و لوازم استاندارد ورزشي در رشته مربوطه.

7 – استفاده از دانش، تجارب و توانمندي‌هاي گروه‌ها و مجامع بين المللي ورزشي.

8 – احيا و اشاعه خصلت هاي جوانمردي در ميان ورزشكاران.

9 – ايجاد زمينه لازم جهت ارتقا رفاه تامين اجتماعي قهرمانان و ورزشكاران.

 

فصل دوّم – وظايف و اركان فدراسيون

ماده 3:

وظايف فدراسيون به شرح زير تعيين مي شود:

1 – برگزاري مسابقات ورزشي در سطح كشور در ردّه هاي سنّي مختلف.

2 – برگزاري دوره هاي آموزشي توجيهي و ارتقاي مربيگري و داوري اعم از داخلي يا بين المللي با همكاري مراجع ذي صلاح قانوني در داخل و خارج از كشور.

3 – گزينش ورزشكاران نخبه و طراز اوّل كشور در ردّه هاي سنّي مختلف به منظور تشكيل تيم‌هاي نوجوانان، جوانان، اميد، ملّي و كشف و جذب استعدادها و تقويت آنها از طريق تشكيل اردو و برنامه هاي منظم ورزشي و فرهنگي.

4 – حضور مداوم و فعّال در مجامع بين المللي و كنگره هاي علمي، تحقيقاتي، آموزشي كه از سوي فدراسيون هاي جهاني و كنفدراسيون هاي آسيايي،‌كميته هاي المپيك قاره‌اي و جهاني و سازمان‌هاي ورزشي بين المللي برگزار مي‌گردد.

5 – تهيه گزارش‌هاي لازم از تصميمات متخذه در مجامع و كنگره‌هاي بين المللي جهت ارائه به سازمان تربيت‌بدني، كميته ملي المپيك و ساير مراجع ذي‌صلاح قانوني.

6 – برقراري ارتباط اصولي با مجامع بين‌المللي ورزشي به منظور اخذ امتياز برگزاري مسابقات و دوره هاي آموزشي در سطح قارّه‌اي و جهاني در كشور.

7 – تعيين مربيان تيم‌هاي اميد و ملّي در رده‌هاي سنّي نونهالان، نوجوانان، جوانان، اميد و بزرگسالان و پيش‌كسوتان.

8 – تهيه و تدوين تقويم ورزشي و برنامه‌اي اعم از كوتاه مدّت، ميان مدّت و بلند مدّت.

9 – معرفي و اعزام مربيان و داوران به كلاس‌هاي توجيهي و ارتقايي كه از سوي مجامع ورزشي منطقه‌اي، قارّه اي و جهاني و المپيك برگزار مي‌گردد.

10 – ايجاد واحد اطلاعات و آمار ورزشي و طبقه‌بندي و نگهداري اسناد مربوط و تهيه شناسنامه ورزشي جهت مربيان، داوران، ورزشكاران، قهرمانان و پيش‌كسوتان و ساير دست‌اندركاران.

11 – همكاري با واحدهاي اجرايي كارشناسي، تحقيقاتي، علمي و فني نهادها و ارگان ها، وزارتخانه ها،‌ موسسات و سازمان‌هاي دولتي و وابسته به دولت، نهادها و موسسات عمومي غيردولتي، افراد علاقمند و محققان فعّال در امر تربيت‌بدني و ورزش.

12 – تشكيل كميته هاي مختلف در فدراسيون و هيات‌هاي ورزشي.

13 – تهيه و ارائه گزارش عملكرد سالانه به سازمان تربيت بدني.

14 – انتشار كتب، جزوات، نشريات آموزشي و نشر اخبار و ترجمه قوانين بين المللي.

15 – فراهم نمودن زمينه هاي تشويق، تجليل و قدرداني و حمايت‌هاي مادّي و معنوي از ورزشكاران، قهرمانان، پيش كسوتان، داوران، مربيان و ساير دست اندركاران از طريق اعطاي تسهيلات و كمك‌هاي بلاعوض.

16 – تلاش و كوشش در جهت جذب و بهره‌برداري از خدمات و استعدادهاي بالقوه ماد‌ي و معنوي و جذب كمك و حمايت هاي مالي اقشار مختلف مردم به منظور توسعه و تعميم رشته ورزشي مربوط.

17- تهيه و تدوين آيين نامه داخلي فدراسيون.

18 – ارتباط مستمر در رشته هاي المپيكي با كميته ملّي المپيك جمهوري اسلامي ايران و شركت در جلسات و برنامه‌هاي كميته مذكور.

19 – انجام تحقيقات علمي ورزشي و برگزاري نمايشگاه‌هاي سالانه به منظور ارتقاي كمّي و كيفي رشته ورزشي مربوط در داخل و خارج از كشور.

20 - فراهم نمودن زمينه مناسب جهت تامين‌ اجتماعي دست‌اندركاران رشته مربوطه در سراسر كشور.

21 – انجام فعاليت‌هاي اقتصادي و بازرگاني تبليغاتي و توليدي به منظور تقويت بنيه مالي فدراسيون با رعايت قوانين و مقررات مربوطه.

22 – سياست‌گذاري، نظارت و ارزيابي بر عملكرد هيات‌هاي ورزشي.

 ماده 4 :

اركان فدراسيون

1 – مجمع عمومي

2 – هيات رئيسه

3 – رئيس

4 – بازرس قانوني

 ماده 5 :

اعضاي مجمع عمومي فدراسيون كه از اين پس مجمع ناميده مي شود عبارتند از :

1 – رئيس سازمان تربيت بدني يا يكي از معاونان وي به عنوان رئيس مجمع.

2 – سه نفر از بهترين ورزشكاران قهرمان سال كه در مسابقات المپيك، بازي هاي آسيايي، جهاني،‌ قهرماني آسيا، منطقه‌اي، بين المللي و يا ملّي بالاترين مقام را در آن رشته كسب كرده باشند. در صورتي كه در آن رشته خواهران فعاليت داشته باشند يك نفر از ميان خواهران با همان شرايط باشد.

3 – يك نفر داور از ميان داوراني كه داراي بالاترين درجه داوري مي باشند.

4 – يك نفر مربي از ميان مربياني كه داراي بالاترين درجه مربيگري مي باشند.

5 – دو نفر نماينده از باشگاه‌هاي برتر در رشته مربوط.

6 – روساي هيات‌هاي ورزشي استان‌ها و رييس انجمن بانوان در رشته مربوطه.

7 – روساي انجمن‌ها و هيات هاي ورزشي كارگران، نيروهاي مسلح، دانش آموزان، دانشجويان كه توسط وزارتخانه يا سازمان ذي‌ربط معرفي مي شوند.

8 – رئيس كميته ملّي المپيك يا نايب رئيس يا دبيركل كميته ملّي المپيك به نمايندگي از طرف وي.

9 - رئيس فدراسيون.

تبصره 1 – چگونگي انتخاب اعضاي رديف هاي 2 تا 5 اين مادّه طبق دستورالعملي مي باشد كه از سوي سازمان تربيت بدني تهيه و ابلاغ مي شود.

تبصره 2 – روساي هيات‌هاي ورزشي استان‌ها و انجمن‌هاي عضو شخصاً ملزم به شركت در جلسات مجمع مي‌باشند و حق راي دارند.

تبصره 3 – محل دبيرخانه مجمع در فدراسيون مي‌باشد و دبير فدراسيون به همراه كارشناس امور مجامع بدون حق ‌راي در جلسه شركت مي‌نمايند.

تبصره 4 – مجمع حداقل سالي يك بار با درخواست رئيس فدراسيون و دعوت دبير مجمع به طور عادي تشكيل مي‌گردد و با حضور دو سوم اعضا رسميت مي‌يابد و تصميمات مجمع با نصف به علاوه يك آرا اعضا حاضر در مجمع معتبر مي‌باشد.

 ماده 6 :

جلسات مجمع به طور فوق‌العاده با درخواست رئيس مجمع يا رئيس فدراسيون و يا نصف اعضا مجمع پس از موافقت رئيس مجمع تشكيل خواهد شد.

 ماده 7 :

وظايف مجمع به شرح زير است:

1 – بررسي و تصويب گزارش سالانه فدراسيون.

2 – تصويب بودجه سالانه فدراسيون.

3 – پيشنهاد اصلاح اساسنامه به سازمان تربي بدني.

4 – انتخاب رئيس فدراسيون از بين اعضا مجمع و يا خارج از آن و پيشنهاد جهت صدور حكم به رئيس سازمان تربيت بدني.

5 – تصويب برنامه هاي كوتاه مدّت، ميان مدّت و بلندمدّت و تقويم ورزشي و خط مشي فدراسيون.

6 – تصويب آئين نامه داخلي مجمع.

7 – تصويب آئين نامه‌هاي اجرايي، اداري، استخدامي، مالي و معاملاتي و ساير آيين نامه‌ها و مقررات موردنياز فدراسيون با رعايت قوانين و مقررات مربوط پس از تاييد سازمان تربيت بدني.

8 – انتخاب بازرس قانوني.

9 – انتخاب ساير اعضا هيات رئيسه با پيشنهاد رئيس فدراسيون به‌استثناي اعضاي موضوع بند (6) ماده (8) اين اساسنامه.

10 – بررسي گزارش بازرس قانوني.

تبصره – شرايط احراز و چگونگي انتخاب رئيس فدراسيون به‌موجب آيين نامه‌اي است كه ظرف مدّت سه ماه توسط معاون ورزشي و امور فدراسيون‌هاي سازمان تربيت بدني تهيه و به تصويب رياست سازمان تربيت‌بدني برسد.

 ماده 8 :

هيات رئيسه فدراسيون مركب از اعضاي زير مي‌باشد:

1 – رئيس

2 – نايب رئيس

3 – دبير

4 – يك نفر كارشناس يا خبره در رشته ورزشي مربوط.

5 – چهارنفر به پيشنهاد رئيس فدراسيون و تصويب رئيس سازمان تربيت بدني.

تبصره- احكام اعضاي هيات رئيسه توسط رئيس سازمان تربيت‌بدني صادر خواهد گرديد.

 ماده 9 :

وظايف هيات رئيسه به شرح زير تعيين مي‌شود :

1 – تهيه و تدوين عملكرد سالانه فدراسيون و تقديم آن به مجمع.

2 – ارايه پيشنهادات مربوط به آيين‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و ساير قوانين و مقررات ورزشي به مجمع.

3 – تهيه و تقديم بودجه، اعتبارات، برنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و ساير قوانين و مقررات ورزشي به مجمع.

4 – اجراي مصوبات مجمع.

5 – تاييد روسا و اعضاي كميته هاي مختلف فدراسيون.

6 – پيشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع.

7 – پيشنهاد عضويت فدراسيون در مجامع بين المللي ورزشي به مجمع.

 ماده 10 :

رئيس فدراسيون به مدّت چهارسال انتخاب مي‌شود و انتخاب مجدد وي بلامانع است.

تبصره 1 – قبول استعفا و بركناري رئيس فدراسيون به تشخيص سازمان تربيت‌بدني و يا پيشنهاد مجمع و موافقت ايشان انجام مي‌پذيرد.

تبصره 2 – رئيس سازمان بلافاصله پس از عزل و يا قبول استعفاي رئيس فدراسيون فردي را به عنوان سرپرست منصوب خواهد نمود. مجمع عمومي مكلف است حداكثر ظرف مدّت شش ماه در مورد انتخاب رئيس جديد فدراسيون با رعايت مقررات اقدام نمايد.

تبصره 3 – قبول استعفا و بركناري اعضاي هيات رئيسه به‌جز اعضاي مندرج در بند (6) ماده (8) اين اساسنامه با پيشنهاد رئيس فدراسيون و تاييد رئيس مجمع انجام مي‌پذيرد.

 ماده 11 :

وظايف رئيس فدراسيون به شرح زير تعيين مي‌شود:

1 – پيشنهاد و معرفي نايب‌رئيس،‌ دبير،‌ خزانه دار و كارشناس خبره ورزشي فدراسيون به مجمع.

2 – انجام اقدامات لازم در تهيه بودجه فدراسيون.

3 – شركت در اجلاس‌هاي بين المللي خارج از كشور.

4 – امضاي احكام قهرمانان و گواهينامه‌هاي آموزش سرپرستان،‌ مربيان، داوران و ورزشكاراني كه در مسابقات ورزشي و كلاس‌هاي آموزشي فدراسيون شركت نموده اند.

5 – امضاي اسناد اداري، مالي، اوراق‌بهادار، قراردادها و نامه‌هاي اداري براساس اختيارات حاصله از آيين نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مصوب.

6 – صدور احكام روسا و اعضاي كميته‌هاي مختلف فدراسيون پس از تصويب هيات رئيسه فدراسيون.

7 – نمايندگي فدراسيون در سازمان‌ها، مراجع و محاكم با حق توكيل به غير.

8 – رئيس فدراسيون مي تواند تمام يا قسمتي از مسووليت خود را به نايب رئيس فدراسيون تفويض نمايد. اصل تفويض اختيار نافي مسووليت نمي‌باشد.

 ماده 12 :

در صورت غيبت رئيس فدراسيون، نايب رئيس عهده‌دار امور جاري فدراسيون خواهد بود، همچنين نايب‌رييس مجري دستوراتي است كه از سوي رئيس فدراسيون ابلاغ مي گردد.

تبصره – در صورت غيبت رييس فدراسيون به مدّت بيش از سه ماه طبق تبصره (2) ماده (10) اين اساسنامه اقدام خواهد شد.

 ماده 13:

دبير فدراسيون وظيفه كليه امور اجرايي فدراسيون را با هماهنگي رييس فدراسيون دارا مي باشد:

1 – اجراي تصميمات رئيس فدراسيون.

2 – تهيه صورتجلسه هيات رئيسه و مجمع و دستور جلسات آنها.

3 – شركت در جلسات كميته‌ها براي هماهنگي امور مربوط و راهنمايي‌هاي لازم.

4 – شركت در جلسات فنّي كه از سوي فدراسيون جهاني يا كنفدراسيون‌ها تعيين مي‌شود با تصويب هيات رئيسه.

5 – تهيه و تقديم عملكرد سالانه و برنامه‌هاي فدراسيون به هيات رئيسه.

6 – تهيه و تقديم بودجه، اعتبارات، برنامه‌ها و تقويم‌هاي سالانه، كوتاه‌مدت، ميان‌مدت و بلند مدت فدراسيون به هيات‌رئيسه.

7 – تهيه و تقديم پيشنهادات مربوط به اصلاح اساسنامه، آيين‌نامه و دستورالعمل‌ها و قوانين و مقررات ورزشي ذي‌ربط به هيات‌رئيسه.

8 – ابلاغ تصميمات و مصوبات هيات‌رئيسه.

9 – معرفي روسا و اعضا كميته‌هاي مختلف فدراسيون پس از تصويب هيات رئيسه.

 ماده 14 :

در هر فدراسيون يك نفر بازرس اصلي و يك نفر به عنوان بازرس علي‌البدل به پيشنهاد معاون ورزشي و امور فدراسيون‌ها و تصويب مجمع عهده‌دار وظايف زير مي‌باشد:

1 – اظهارنظر درباره صحت اطلاعاتي كه مديران فدراسيون در اختيار مجمع گذاشته‌اند و در صورتي كه مديران ياد شده اطلاعاتي برخلاف حقيقت گزارش كرده‌اند بازرس مكلف است مجمع را آگاه كند.

2 – بازرس مي تواند در هرموقع هرگونه رسيدگي و بازرسي لازم را انجام داده و اسناد و مدارك و اطلاعات مربوط به‌فدراسيون را مطالبه كرده و مورد رسيدگي قرار دهد. لكن اقدامات بازرس نبايد باعث توقف در روند اجراي امور فدراسيون باشد.

3 – بازرس بايد هرگونه تخلف يا تقصيري كه از ناحيه رئيس يا هيات‌رئيسه در امور فدراسيون مشاهده مي‌كند در اولين جلسه مجمع مطرح كند و در صورتي كه ضمن ماموريت خود از وقوع جرمي مطلع شود بايد به‌مرجع قضايي صلاحيت‌دار اعلام نموده و جريان را به‌اولين مجمع گزارش دهد.

 ماده 15 :

به‌منظور انجام وظايف فدراسيون‌ها در استان‌ها، شهرستان‌ها و بخش‌ها هيات‌هايي به نام هيات ورزشي استان، شهرستان و بخش تشكيل مي‌گردد.

طرز تشكيل و شرح وظايف هيات‌هاي ورزشي به‌موجب آيين‌نامه‌اي كه توسط سازمان تربيت‌بدني ظرف سه ماه تهيه و ابلاغ مي‌شود، ‌انجام مي‌گردد.

تبصره 1 – هيات‌هاي ورزشي موضوع اين ماده از نظر مسايل اداري، معاملاتي، فرهنگي، ورزشي و غيره تابع مقررات مورد عمل در فدراسيون هستند.

تبصره 2 – رئيس فدراسيون به عنوان رئيس مجمع عمومي هيات استان و مدير كل تربيت‌بدني به عنوان نايب رييس،  جلسات مجمع استان را اداره مي نمايند و در غياب رييس فدراسيون كليه وظايف به عهده مدير كل مي‌باشد.

 ماده 16 :

در هر فدراسيون به منظور استفاده از تجارب، تخصص و استعدادهاي قهرمانان،‌ مربيان، داوران و ساير دست‌اندركاران و با هدف اجراي دقيق قوانين و مقررات بين المللي و بررسي راهكارهاي توسعه و گسترش رشته ورزشي مربوط، كميته‌هايي از قبيل كميته فرهنگي، كميته اجرايي، كميته‌هاي اداري و مالي، كميته تحقيقات و آموزش، كميته برنامه‌ريزي، كميته داوران و مربيان، كميته رفاه و تعاون، كميته فعاليت و سرمايه‌گذاري در امور بازرگاني و كميته روابط بين المللي و غيره تشكيل مي‌‌گردد. طرز تشكيل، وظايف، فعاليت، مسايل اداري معاملاتي، فرهنگي، ورزشي و ساير موارد ذي‌ربط با كميته‌ها به موجب آيين نامه‌اي مي‌باشد كه توسط رئيس فدراسيون تهيه و پس از تاييد هيات رئيسه به تصويب مجمع فدراسيون مي‌رسد.

 فصل سوم – ساير مقررات

ماده 17 :

بودجه فدراسيون از منابع زير تامين مي شود:

1 – كمك‌هاي مالي سازمان تربيت بدني.

2 – كمك‌هاي مالي مجامعي مانند كميته ملّي المپيك، كنفدراسيون آسيايي، فدراسيون جهاني.

3 – عوايد حاصل از فروش بليط مسابقات و برنامه‌هاي ورزشي و آموزشي.

4 – كمك‌هاي مالي اشخاص حقيقي شامل دستگاه‌هاي دولتي و وابسته به دولت، موسسات عمومي غيردولتي، مراكز نظامي، شهرداري‌ها، اصناف و بازاريان و ساير اقشار مردم.

5 – عوايد حاصل از فروش كتب،‌ جزوات، عكس‌ها، اسلايدها، فيلم‌ها، مقالات و نشريات ورزشي.

6 – عوايد حاصل از ساخت، توليد، توزيع و فروش لوازم و وسايل ورزشي.

7 – عوايد حاصل از اجاره اماكن ورزشي متعلق به فدراسيون.

8 – عوايد حاصل از دريافت حقّ‌عضويت سالانه باشگاه‌ها و تيم‌هاي ورزشي.

9 – عوايد حاصل از دريافت حقّ ‌اعتراض باشگاه‌ها و تيم‌هاي ورزشي.

10 – اخذ وام از موسسات اعتباري و سيستم بانكي كشور.

11 – عوايد حاصل از انجام فعاليت‌هاي بازرگاني، تجارتي و خدماتي.

12 – عوايد حاصل از حقوق ورزشي مانند حقّ پخش تلويزيوني و تبليغات بازرگاني.

 ماده 18 :

فدراسيون مكلف است اعتبارات موردنياز سال آتي خود را حداكثر تا پايان شهريور ماه هر سال با توجه به‌سياست‌هاي بودجه مصوب رئيس سازمان تربيت‌بدني تهيه و به معاونت ورزشي و امور فدراسيون‌ها ارائه نمايد تا در قالب بودجه سالانه منظور گردد.

 ماده 19 :

فدراسيون مكلف است كليه اعتبارات خود را به‌موجب آيين نامه مالي معاملاتي خود كه توسط سازمان تربيت‌بدني تهيه و ابلاغ مي‌گردد هزينه نمايد.

 ماده 20 :

فدراسيون مكلف است كليه قوانين، ‌آيين نامه‌ها و مقررات مربوط به‌نهادها يا موسسات عمومي غيردولتي را مراعات و اجرا نمايد.

 ماده 21 :

كليه قراردادها، اسناد و اوراق بهادار بايد توسط رئيس فدراسيون يا نايب‌رئيس و خزانه‌دار امضا و ممهور به مهر فدراسيون باشد.

 ماده 22 :

فدراسيون موظف است وضعيت فعلي خود را ظرف شش ماه با اين اساسنامه تطبيق دهد.

اين اساسنامه جايگزين اساسنامه فدراسيون‌هاي ورزشي آماتوري جمهوري اسلامي ايران موضوع تصويب‌نامه شماره 22257 / ت 19083 به مورخ 18/8/1378 مي‌گردد.

              محمدرضا عا رف

             معاون اول رئيس جمهور                                                                                       

رونوشت ها

رونوشت به‌دفتر مقام معظم رهبري، دفتر رئيس جمهور، ‌دفتر رياست قوه قضاييه، دفتر معاون اول رئيس‌جمهور، دفتر معاون حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور، دفتر معاون حقوقي و امور مجلس رييس‌جمهور، دفتر رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، ديوان محاسبات كشور، ديوان عدالت اداري، اداره كل قوانين مجلس شوراي اسلامي، سازمان بازرسي كل كشور، اداره كل حقوقي، اداره كل قوانين و مقررات كشور، وزارت دادگستري، وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، روزنامه رسمي جمهوري اسلامي‌ ايران، دبيرخانه شوراي اطلاع‌رساني دولت و دفتر هيات دولت ابلاغ مي‌شود.

 

 

 


کلیه حقوق این پورتال متعلق به فدراسیون شطرنج جمهوری اسلامی ایران می باشد.
طراحی و اجرا پورتال و بهینه سازی (سئو) : شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات راهبر