جستجو
 صفحه اصلی      درباره ما        تماس با ما         ورود به سايت      


 


 

 
 
        کمیته فرهنگی                               

فدراسیون شطرنج جمهوری اسلامی ایران

آیین نامه کمیته فرهنگی

 

1) هدف:

1-1)      کمیته فرهنگی فدراسیون شطرنج به منظور اشاعه و ترویج مسائل فرهنگی، دینی، عقیدتی و پیشگیری از چالشهای فرهنگی در جامعه شطرنج تشکیل می شود.

 

2) شرح وظایف:

2-1)      تلاش در جهت رعایت منشور اخلاقی و فرهنگی توسط مدیران، مربیان، داوران، ورزشکاران و پرسنل فدراسیون

2-2)      اشاعه و ترویج مسائل فرهنگی و دینی در محیط های ورزشی و اداری شطرنج

2-3)      برنامه ریزی جهت اجرای هر چه بهتر فریضه امر به معروف و نهی از منکر با همکاری ستاد امر به معروف و نهی از منکر

2-4)      برنامه ریزی جهت برگزاری هرچه با شکوهتر فریضه نماز با همکاری ستاد اقامه نماز

2-5)      برقراری ارتباط با سازمان های فرهنگی ورزشی کشور به منظور تبادل نظر و اطلاعات

2-6)      اشاعه فرهنگ ورزش شطرنج از طریق تدوین برنامه های آموزشی، چاپ و نشر کتاب، بروشور، بولتن  و ... با همکاری کمیته آموزش و روابط عمومی

2-7)      همکاری با کمیته توسعه همگانی به منظور توسعه فرهنگ شطرنج از طریق مدارس شطرنج در سراسر کشور

2-8)      بررسی چالشهای فرهنگی مرتبط با فدراسیون شطرنج و ارائه راه حل های مناسب

2-9)      تدوین شاخصهای فرهنگی به منظور انتخاب مدیران، مربیان، داوران و شطرنجبازان برتر از نظر فرهنگی و اخلاقی

2-10)  تهیه و تدوین تقویم فعالیتهای فرهنگی ورزشی فدراسیون

2-11)  نظارت بر حسن اجرای امور فرهنگی و ارائه گزارش عملکرد سه ماهه و سالانه به فدراسیون

2-12)  تجلیل از قهرمانان اخلاقی، پیشکسوتان و خادمین علمی و فرهنگی به منظور اشاعه فرهنگ ورزشی

2-13)  برنامه ریزی جهت برگزاری مسابقات، نمایشگاه ها و جشنواره های فرهنگی-ورزشی

2-14)  برنامه ریزی به منظور  پر کردن اوقات فراغت شطرنجبازان، کارکنان فدراسیون

2-15)  جذب مشارکتهای مردمی در زمینه ترویج و اشاعه فرهنگ ورزشی در رشته شطرنج

2-16)  برگزاری مراسم فرهنگی ورزشی به مناسبت های مختلف با همکاری کمیته های فدراسیون

 

3) تشکیلات:

3-1)      کمیته فرهنگی از افراد با سابقه و صاحبنظر که سوابق روشنی در امور فرهنگی، اجرایی و نیز شطرنج دارند تشکیل می شود.

3-2)      تعداد اعضای کمیته فرهنگی 7 نفر خواهد بود.

3-3)      مسئول کمیته فرهنگی توسط رئیس فدراسیون انتخاب می شود.

3-4)      اعضای کمیته فرهنگی به پیشنهاد مسئول کمیته و تأیید رئیس فدراسیون انتخاب خواهند شد.

3-5)      دبیرکمیته به پیشنهاد رئیس کمیته و تأیید رئیس فدراسیون تعیین می شود.

 

4) جلسات:

4-1)      جلسات کمیته فرهنگی حداقل ماهی یک بار تشکیل می شود.

4-2)      جلسات کمیته فرهنگی با حضور 5 نفر از اعضاء رسمیت می یابد.

4-3)      کمیته فرهنگی با تأیید رئیس فدراسیون می تواند از افراد دیگری از جمله مربیان، بازیکنان، داوران و ... جهت حضور در جلسه دعوت نماید.

4-4)      عضویت اعضاء با سه بار غیبت غیرموجه، ملغی می شود.

4-5)      مصوبات کمیته فرهنگی پس از تأیید رئیس فدراسیون قابل اجرا خواهد بود.

 

 

فدراسیون شطرنج جمهوری اسلامی ایران

آیین نامه کمیته فرهنگی

 

1) هدف:

1-1)      کمیته فرهنگی فدراسیون شطرنج به منظور اشاعه و ترویج مسائل فرهنگی، دینی، عقیدتی و پیشگیری از چالشهای فرهنگی در جامعه شطرنج تشکیل می شود.

 

2) شرح وظایف:

2-1)      تلاش در جهت رعایت منشور اخلاقی و فرهنگی توسط مدیران، مربیان، داوران، ورزشکاران و پرسنل فدراسیون

2-2)      اشاعه و ترویج مسائل فرهنگی و دینی در محیط های ورزشی و اداری شطرنج

2-3)      برنامه ریزی جهت اجرای هر چه بهتر فریضه امر به معروف و نهی از منکر با همکاری ستاد امر به معروف و نهی از منکر

2-4)      برنامه ریزی جهت برگزاری هرچه با شکوهتر فریضه نماز با همکاری ستاد اقامه نماز

2-5)      برقراری ارتباط با سازمان های فرهنگی ورزشی کشور به منظور تبادل نظر و اطلاعات

2-6)      اشاعه فرهنگ ورزش شطرنج از طریق تدوین برنامه های آموزشی، چاپ و نشر کتاب، بروشور، بولتن  و ... با همکاری کمیته آموزش و روابط عمومی

2-7)      همکاری با کمیته توسعه همگانی به منظور توسعه فرهنگ شطرنج از طریق مدارس شطرنج در سراسر کشور

2-8)      بررسی چالشهای فرهنگی مرتبط با فدراسیون شطرنج و ارائه راه حل های مناسب

2-9)      تدوین شاخصهای فرهنگی به منظور انتخاب مدیران، مربیان، داوران و شطرنجبازان برتر از نظر فرهنگی و اخلاقی

2-10)  تهیه و تدوین تقویم فعالیتهای فرهنگی ورزشی فدراسیون

2-11)  نظارت بر حسن اجرای امور فرهنگی و ارائه گزارش عملکرد سه ماهه و سالانه به فدراسیون

2-12)  تجلیل از قهرمانان اخلاقی، پیشکسوتان و خادمین علمی و فرهنگی به منظور اشاعه فرهنگ ورزشی

2-13)  برنامه ریزی جهت برگزاری مسابقات، نمایشگاه ها و جشنواره های فرهنگی-ورزشی

2-14)  برنامه ریزی به منظور  پر کردن اوقات فراغت شطرنجبازان، کارکنان فدراسیون

2-15)  جذب مشارکتهای مردمی در زمینه ترویج و اشاعه فرهنگ ورزشی در رشته شطرنج

2-16)  برگزاری مراسم فرهنگی ورزشی به مناسبت های مختلف با همکاری کمیته های فدراسیون

 

3) تشکیلات:

3-1)      کمیته فرهنگی از افراد با سابقه و صاحبنظر که سوابق روشنی در امور فرهنگی، اجرایی و نیز شطرنج دارند تشکیل می شود.

3-2)      تعداد اعضای کمیته فرهنگی 7 نفر خواهد بود.

3-3)      مسئول کمیته فرهنگی توسط رئیس فدراسیون انتخاب می شود.

3-4)      اعضای کمیته فرهنگی به پیشنهاد مسئول کمیته و تأیید رئیس فدراسیون انتخاب خواهند شد.

3-5)      دبیرکمیته به پیشنهاد رئیس کمیته و تأیید رئیس فدراسیون تعیین می شود.

 

4) جلسات:

4-1)      جلسات کمیته فرهنگی حداقل ماهی یک بار تشکیل می شود.

4-2)      جلسات کمیته فرهنگی با حضور 5 نفر از اعضاء رسمیت می یابد.

4-3)      کمیته فرهنگی با تأیید رئیس فدراسیون می تواند از افراد دیگری از جمله مربیان، بازیکنان، داوران و ... جهت حضور در جلسه دعوت نماید.

4-4)      عضویت اعضاء با سه بار غیبت غیرموجه، ملغی می شود.

4-5)      مصوبات کمیته فرهنگی پس از تأیید رئیس فدراسیون قابل اجرا خواهد بود.

 

 

 

 


کلیه حقوق این پورتال متعلق به فدراسیون شطرنج جمهوری اسلامی ایران می باشد.
طراحی و اجرا پورتال و بهینه سازی (سئو) : شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات راهبر