جستجو
 صفحه اصلی      درباره ما        تماس با ما         ورود به سايت      

 
 
        کمیته مسابقات و لیگ                               

 

فدراسیون شطرنج جمهوری اسلامی ایران

آیین‌نامه کمیته مسابقات و لیگ

 

1. هدف:

کمیته مسابقات و لیگ فدراسیون به منظور برنامه ریزی و ساماندهی و نیز ایجاد و حفظ وحدت رویه در اجرای مسابقات و لیگ در رده های مختلف در سطح کشور و همچنین نظارت بر رعایت شرایط استاندارد در برگزاری مسابقات تشکیل شده است.

 

2. شرح وظایف:

1-2. تدوین آیین نامه اجرایی و فنی مسابقات

2-2. تنظیم تقویم سالانه مسابقات فدراسیون با توجه به مسابقات برون مرزی

3-2. همکاری با مسئولین هیأت استان ها به منظور برگزاری هر چه بهتر مسابقات سالانه

4-2. تعیین شاخص های میزبانی مسابقات و اعلام به استان ها

5-2. تعیین میزبانان و ناظران مسابقات

6-2. برنامه ریزی جهت تربیت نیروی اجرایی مورد نیاز مسابقات با همکاری کمیته آموزش

7-2. تدوین و به روز رسانی فرم ارزیابی میزبانی مسابقات

8-2. نظارت بر حسن اجرای مسابقات مندرج در تقویم رسمی فدراسیون

9-2. تنظیم گزارش برگزاری مسابقات و ارائه به رئیس فدراسیون

10-2. تهیه گزارش عملکرد ورزشکاران و ارسال به فدراسیون جهانی شطرنج

11-2. تهیه بانک اطلاعات از باشگاههای موجود رشته شطرنج

12-2. برگزاری جلسات با حضور نمایندگان باشگاهها به منظور تبادل نظر در خصوص نحوه برگزاری مسابقات لیگ

13-2. برنامه ریزی جهت جذب هرچه بیشتر باشگاهها به شرکت در مسابقات لیگ

14-2. برنامه ریزی به منظور انجام تبلیغات جامع جهت جذب حامیان مالی در لیگ و مسابقات دیگر

15-2. تدوین آیین نامه برگزاری مسابقات لیگ

16-2. تدوین تقویم و زمانبندی مسابقات لیگ

17-2. تعیین مسئولین فنی برگزاری مسابقات لیگ

18-2. انتشار بولتن مسابقات لیگ با همکاری روابط عمومی فدراسیون

19-2. ارائه گزارش از عملکرد کمیته در پایان هر سه ماه به دبیر فدراسیون

3. تشکیلات:

کمیته مسابقات لیگ 7 نفر عضو به شرح زیر دارد:

1-3. رئیس کمیته که توسط رئیس فدراسیون منصوب می شود.

2-3. دبیر کمیته که به پیشنهاد رئیس کمیته و تصویب رئیس فدراسیون تعیین می شود.

3-3. 5 نفر از کارشناسان و متخصصان و افراد با سابقه در امر برگزاری مسابقات

تبصره 1: رئیس کمیته می‏تواند در مواقع لازم از کارشناسان دیگر جهت حضور در جلسات دعوت نماید.

تبصره 2: هر عضو با بیش از سه بار غیبت غیرموجه مستعفی محسوب می شود.

4. جلسات:

1-4. جلسات کمیته مسابقات و لیگ ماهانه یک بار تشکیل می شود.

2-4. جلسه با حضور 5 نفر رسمیت می یابد.

3-4. مصوبات و صورتجلسات کمیته مسابقات و لیگ، پس از تأیید رئیس فدراسیون و تصویب هیات رئیسه قابل ابلاغ و اجرا خواهد بود.

 

 

فدراسیون شطرنج جمهوری اسلامی ایران

آیین‌نامه کمیته مسابقات و لیگ

 

1. هدف:

کمیته مسابقات و لیگ فدراسیون به منظور برنامه ریزی و ساماندهی و نیز ایجاد و حفظ وحدت رویه در اجرای مسابقات و لیگ در رده های مختلف در سطح کشور و همچنین نظارت بر رعایت شرایط استاندارد در برگزاری مسابقات تشکیل شده است.

 

2. شرح وظایف:

1-2. تدوین آیین نامه اجرایی و فنی مسابقات

2-2. تنظیم تقویم سالانه مسابقات فدراسیون با توجه به مسابقات برون مرزی

3-2. همکاری با مسئولین هیأت استان ها به منظور برگزاری هر چه بهتر مسابقات سالانه

4-2. تعیین شاخص های میزبانی مسابقات و اعلام به استان ها

5-2. تعیین میزبانان و ناظران مسابقات

6-2. برنامه ریزی جهت تربیت نیروی اجرایی مورد نیاز مسابقات با همکاری کمیته آموزش

7-2. تدوین و به روز رسانی فرم ارزیابی میزبانی مسابقات

8-2. نظارت بر حسن اجرای مسابقات مندرج در تقویم رسمی فدراسیون

9-2. تنظیم گزارش برگزاری مسابقات و ارائه به رئیس فدراسیون

10-2. تهیه گزارش عملکرد ورزشکاران و ارسال به فدراسیون جهانی شطرنج

11-2. تهیه بانک اطلاعات از باشگاههای موجود رشته شطرنج

12-2. برگزاری جلسات با حضور نمایندگان باشگاهها به منظور تبادل نظر در خصوص نحوه برگزاری مسابقات لیگ

13-2. برنامه ریزی جهت جذب هرچه بیشتر باشگاهها به شرکت در مسابقات لیگ

14-2. برنامه ریزی به منظور انجام تبلیغات جامع جهت جذب حامیان مالی در لیگ و مسابقات دیگر

15-2. تدوین آیین نامه برگزاری مسابقات لیگ

16-2. تدوین تقویم و زمانبندی مسابقات لیگ

17-2. تعیین مسئولین فنی برگزاری مسابقات لیگ

18-2. انتشار بولتن مسابقات لیگ با همکاری روابط عمومی فدراسیون

19-2. ارائه گزارش از عملکرد کمیته در پایان هر سه ماه به دبیر فدراسیون

3. تشکیلات:

کمیته مسابقات لیگ 7 نفر عضو به شرح زیر دارد:

1-3. رئیس کمیته که توسط رئیس فدراسیون منصوب می شود.

2-3. دبیر کمیته که به پیشنهاد رئیس کمیته و تصویب رئیس فدراسیون تعیین می شود.

3-3. 5 نفر از کارشناسان و متخصصان و افراد با سابقه در امر برگزاری مسابقات

تبصره 1: رئیس کمیته می‏تواند در مواقع لازم از کارشناسان دیگر جهت حضور در جلسات دعوت نماید.

تبصره 2: هر عضو با بیش از سه بار غیبت غیرموجه مستعفی محسوب می شود.

4. جلسات:

1-4. جلسات کمیته مسابقات و لیگ ماهانه یک بار تشکیل می شود.

2-4. جلسه با حضور 5 نفر رسمیت می یابد.

3-4. مصوبات و صورتجلسات کمیته مسابقات و لیگ، پس از تأیید رئیس فدراسیون و تصویب هیات رئیسه قابل ابلاغ و اجرا خواهد بود.

 

 

 


کلیه حقوق این پورتال متعلق به فدراسیون شطرنج جمهوری اسلامی ایران می باشد.
طراحی و اجرا پورتال و بهینه سازی (سئو) : شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات راهبر