جستجو
 صفحه اصلی      درباره ما        تماس با ما         ورود به سايت      


 


 

 
 
        آیین نامه کمیته فنی                               

 

فدراسیون شطرنج جمهوری اسلامی ایران

آیین‌نامه کمیته فنی

1. هدف:

کمیته فنی فدراسیون شطرنج به منظور ارائه پیشنهادها و مشاوره فنی به رئیس فدراسیون درخصوص سیاست گذاری و برنامه ریزی برای پیشرفت شطرنج کشور تشکیل می شود.

 

2. شرح وظایف:

1-2. تدوین سیاست های کلی و شاخص ها در خصوص نحوه برگزاری مسابقات مهم کشوری

2-2. تدوین سیاست های کلی و شاخص ها درخصوص نحوه انتخاب قهرمانان اعزامی به مسابقات مختلف برون مرزی

3-2. تعیین سیاست های کلی و شاخص ها درخصوص نحوه انتخاب تیم های ملی کشور

4-2. تدوین سیاست های کلی و شاخص ها درخصوص نحوه انتخاب مربیان و همراهان اعزامی به مسابقات برون مرزی

5-2. بررسی و تحلیل فنی گزارش داوران مسابقات، مربیان اعزامی و نمایندگان کشور در مسابقات، سمینارها، کنگره ها و مجامع بین المللی به منظور ارائه نظر و نتیجه به رئیس فدراسیون

 

3. تشکیلات:

1-3. کمیته فنی از افراد با سابقه و صاحبنظر در امور فنی رشته شطرنج تشکیل می شود.

2-3. تعداد اعضای کمیته فنی 7  یا 9 نفر است.

3-3. مسئول کمیته فنی توسط رئیس فدراسیون منصوب می شود.

4-3. اعضای کمیته فنی به پیشنهاد مسئول کمیته و تأیید رئیس فدراسیون معرفی خواهند شد.

5-3. دبیر کمیته توسط رئیس فدراسیون منصوب می شود.

تبصره 1: کمیته فنی می تواند از میان مربیان، بازیکنان، داوران و ... فرد یا افرادی را جهت شرکت در جلسه دعوت نماید.

تبصره 2: هر عضو با بیش از سه بار غیبت غیرموجه مستعفی محسوب می شود.

تبصره 3: در صورت استعفای هر یک از اعضاء مسئول کمیته موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه عضو جدید را طبق بند (3-4) به رئیس فدراسیون معرفی نماید.

 

4. جلسات:

1-4. جلسات کمیته فنی هر  ماه تشکیل می شود.

2-4. جلسات کمیته فنی با حضور 5 نفر از اعضاء رسمیت می یابد.

3-4. مصوبات و صورتجلسات کمیته فنی، پس از تأیید رئیس فدراسیون و تصویب هیات رئیسه قابل ابلاغ و اجرا خواهد بود.

 

 

فدراسیون شطرنج جمهوری اسلامی ایران

آیین‌نامه کمیته فنی

1. هدف:

کمیته فنی فدراسیون شطرنج به منظور ارائه پیشنهادها و مشاوره فنی به رئیس فدراسیون درخصوص سیاست گذاری و برنامه ریزی برای پیشرفت شطرنج کشور تشکیل می شود.

 

2. شرح وظایف:

1-2. تدوین سیاست های کلی و شاخص ها در خصوص نحوه برگزاری مسابقات مهم کشوری

2-2. تدوین سیاست های کلی و شاخص ها درخصوص نحوه انتخاب قهرمانان اعزامی به مسابقات مختلف برون مرزی

3-2. تعیین سیاست های کلی و شاخص ها درخصوص نحوه انتخاب تیم های ملی کشور

4-2. تدوین سیاست های کلی و شاخص ها درخصوص نحوه انتخاب مربیان و همراهان اعزامی به مسابقات برون مرزی

5-2. بررسی و تحلیل فنی گزارش داوران مسابقات، مربیان اعزامی و نمایندگان کشور در مسابقات، سمینارها، کنگره ها و مجامع بین المللی به منظور ارائه نظر و نتیجه به رئیس فدراسیون

 

3. تشکیلات:

1-3. کمیته فنی از افراد با سابقه و صاحبنظر در امور فنی رشته شطرنج تشکیل می شود.

2-3. تعداد اعضای کمیته فنی 7  یا 9 نفر است.

3-3. مسئول کمیته فنی توسط رئیس فدراسیون منصوب می شود.

4-3. اعضای کمیته فنی به پیشنهاد مسئول کمیته و تأیید رئیس فدراسیون معرفی خواهند شد.

5-3. دبیر کمیته توسط رئیس فدراسیون منصوب می شود.

تبصره 1: کمیته فنی می تواند از میان مربیان، بازیکنان، داوران و ... فرد یا افرادی را جهت شرکت در جلسه دعوت نماید.

تبصره 2: هر عضو با بیش از سه بار غیبت غیرموجه مستعفی محسوب می شود.

تبصره 3: در صورت استعفای هر یک از اعضاء مسئول کمیته موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه عضو جدید را طبق بند (3-4) به رئیس فدراسیون معرفی نماید.

 

4. جلسات:

1-4. جلسات کمیته فنی هر  ماه تشکیل می شود.

2-4. جلسات کمیته فنی با حضور 5 نفر از اعضاء رسمیت می یابد.

3-4. مصوبات و صورتجلسات کمیته فنی، پس از تأیید رئیس فدراسیون و تصویب هیات رئیسه قابل ابلاغ و اجرا خواهد بود.

 

 

 


کلیه حقوق این پورتال متعلق به فدراسیون شطرنج جمهوری اسلامی ایران می باشد.
طراحی و اجرا پورتال و بهینه سازی (سئو) : شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات راهبر