جستجو
 صفحه اصلی      درباره ما        تماس با ما         ورود به سايت      


 


 

 
 
        کمیته توسعه همگانی                               

فدراسیون شطرنج جمهوری اسلامی ایران

آیین نامه کمیته توسعه همگانی

 

1) هدف:

1-1)      کمیته توسعه همگانی فدراسیون شطرنج به منظور ایجاد انگیزه عمومی و فراهم نمودن زمینه های مناسب برای توسعه شطرنج از طریق برنامه ریزی های مختلف در جهت سلامت و رفع نیازهای فکری، روانی و اجتماعی علاقمندان به شطرنج تشکیل می گردد.

 

2) شرح وظایف:

2-1)      ایجاد انگیزه و فراهم نمودن زمینه های گرایش عمومی به شطرنج از طریق برگزاری آموزش، مسابقات، برگزاری نمایشگاهها و ...

2-2)      برنامه ریزی به منظور آموزش همگانی شطرنج در سراسر کشور

2-3)      تدوین تقویم فعالیتهای کمیته توسعه همگانی

2-4)      برنامه ریزی به منظور استفاده از پتانسیل و فضاهای آموزش و پرورش و شهرداری ها جهت برقراری پایگاه های آموزش شطرنج

2-5)      برنامه ریز جذب حمایت های مالی سازمان ها و نهادهای ورزشی و غیر ورزشی در جهت توسعه شطرنج با همکاری کمیته های ذیربط فدراسیون

2-6)      برنامه ریزی به منظور توسعه نیروی انسانی متخصص با همکاری کمیته های ذیربط فدراسیون

2-7)      تهیه و تدوین کتب آموزشی به زبان ساده با همکاری کمیته آموزش

2-8)      تهیه CD و فیلم های آموزشی به منظور توزیع در سراسر کشور با همکاری کمیته آموزش و روابط عمومی

2-9)      تدوین تقویم فعالیتهای کمیته

2-10)  جذب حمایت های معاونت توسعه همگانی سازمان تربیت بدنی به منظور توسعه هرچه بیشتر شطرنج در کشور

 

3) تشکیلات:

کمیته متشکل از 7 نفر عضو به شرح زیر می باشد:

3-1)      رئیس کمیته توسط رئیس فدراسیون منصوب می شود.

3-2)      دبیر به پیشنهاد رئیس کمیته و تأیید رئیس فدراسیون تعیین می شود.

3-3)      5 نفر عضو از میان مدیران و برنامه ریزان و متخصصین شطرنج به پیشنهاد رئیس کمیته و تأیید رئیس فدراسیون تعیین می شود.

 

4) جلسات:

4-1)      جلسات کمیته توسعه همگانی هر 15 روز یک بار تشکیل می شود.

4-2)      جلسه کمیته توسعه همگانی با حضور 5 نفر از اعضاء رسمیت می یابد.

4-3)      عضویت هر عضو با بیش از سه بار غیبت غیر موجه ملغی می شود.

4-4)      مصوبات کمیته توسعه همگانی پس از تأیید رئیس فدراسیون قابل اجرا خواهد بود.

 


فدراسیون شطرنج جمهوری اسلامی ایران

آیین نامه کمیته توسعه همگانی

 

1) هدف:

1-1)      کمیته توسعه همگانی فدراسیون شطرنج به منظور ایجاد انگیزه عمومی و فراهم نمودن زمینه های مناسب برای توسعه شطرنج از طریق برنامه ریزی های مختلف در جهت سلامت و رفع نیازهای فکری، روانی و اجتماعی علاقمندان به شطرنج تشکیل می گردد.

 

2) شرح وظایف:

2-1)      ایجاد انگیزه و فراهم نمودن زمینه های گرایش عمومی به شطرنج از طریق برگزاری آموزش، مسابقات، برگزاری نمایشگاهها و ...

2-2)      برنامه ریزی به منظور آموزش همگانی شطرنج در سراسر کشور

2-3)      تدوین تقویم فعالیتهای کمیته توسعه همگانی

2-4)      برنامه ریزی به منظور استفاده از پتانسیل و فضاهای آموزش و پرورش و شهرداری ها جهت برقراری پایگاه های آموزش شطرنج

2-5)      برنامه ریز جذب حمایت های مالی سازمان ها و نهادهای ورزشی و غیر ورزشی در جهت توسعه شطرنج با همکاری کمیته های ذیربط فدراسیون

2-6)      برنامه ریزی به منظور توسعه نیروی انسانی متخصص با همکاری کمیته های ذیربط فدراسیون

2-7)      تهیه و تدوین کتب آموزشی به زبان ساده با همکاری کمیته آموزش

2-8)      تهیه CD و فیلم های آموزشی به منظور توزیع در سراسر کشور با همکاری کمیته آموزش و روابط عمومی

2-9)      تدوین تقویم فعالیتهای کمیته

2-10)  جذب حمایت های معاونت توسعه همگانی سازمان تربیت بدنی به منظور توسعه هرچه بیشتر شطرنج در کشور

 

3) تشکیلات:

کمیته متشکل از 7 نفر عضو به شرح زیر می باشد:

3-1)      رئیس کمیته توسط رئیس فدراسیون منصوب می شود.

3-2)      دبیر به پیشنهاد رئیس کمیته و تأیید رئیس فدراسیون تعیین می شود.

3-3)      5 نفر عضو از میان مدیران و برنامه ریزان و متخصصین شطرنج به پیشنهاد رئیس کمیته و تأیید رئیس فدراسیون تعیین می شود.

 

4) جلسات:

4-1)      جلسات کمیته توسعه همگانی هر 15 روز یک بار تشکیل می شود.

4-2)      جلسه کمیته توسعه همگانی با حضور 5 نفر از اعضاء رسمیت می یابد.

4-3)      عضویت هر عضو با بیش از سه بار غیبت غیر موجه ملغی می شود.

4-4)      مصوبات کمیته توسعه همگانی پس از تأیید رئیس فدراسیون قابل اجرا خواهد بود.

 


 

 


کلیه حقوق این پورتال متعلق به فدراسیون شطرنج جمهوری اسلامی ایران می باشد.
طراحی و اجرا پورتال و بهینه سازی (سئو) : شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات راهبر