جستجو
 صفحه اصلی      درباره ما        تماس با ما         ورود به سايت      


 


 

 
 
        طرح درس مربیان - دوره متوسطه                               

«طرح درس دوره متوسطه»

 

1- مروری مختصر بر مهمترين دروس مرحله مقدماتی
2- روش مات کردن با اسب و فیل (مقابل شاه تنها)
3- آموزش مفاهيم استراتژی و تاکتيک در شطرنج
4- نقش و تأثير پوزيسيون بر تناسب قوا
5- آموزش آخر بازی (مبحث عام)
6- آخر بازی پياده (1)
 • خانه های مؤثر
 • خانه های کليدی
 • انواع تقابل
 • ...
 
7-  مبحث ترکيب 
 • تعریف، سوژه، موضوع، ابزار
 • ترکيب با موضوع يک ايده تاکتيکی
 • ترکیب با موضوع تلفیق چند ایده تاکتیکی 
 • ترکیب با هدف کسب تساوی
 
8- آشنايي با طبقه بندی شروع بازيهای باز و نيمه باز و بسته و سيستم کدگذاری
9- مبحث گامبی و معرفی برخی از گامبی های معروف
10- آخر بازی پياده (2)
 • مبحث پياده رونده (معمولی، دور، حمایت شده)
 • قانون حدود
 • قانون عدد هفت (مربع متغير)
 • ...
 
11- مبحث محدوديت تحرک مهره ها
12- تفسير بازی های کلاسیک
 • اهميت مرکز
 • اهميت زمان
 • اهميت فضا
 • قدرت پیاده در شطرنج
 • هنر تعویض
 • بلوکه در شطرنج
 • ...
 
13- قربانی فيل در h7 (h2)
14- زوگزوانگ يا وضعيت اکراهی
15- حمله به شاه قلعه نرفته
16- حمله به شاه در قلعه مخالف
17- حمله به شاه در قلعه موافق
18- آخر بازی وزير (آموزش محدود) 
 • وزير عليه پياده عرض 7
 • وزير عليه رخ تنها
 
19- آخر بازی رخ (آموزش محدود)   
 • وضعيت فیلیدور
 • وضعیت لوسنا (پل زدن)
 • وضعيت های معروف و پايه
 
20- آخر بازی سوارهای سبک (آموزش محدود)
21- فيل بد، فيل خوب
22- مبحث فيل های ناهمرنگ
23- مبحث دو فيل
24- مبحث خانه های قوی و ضعيف
24- مبحث ابتکارعمل
25- جدال بر سر ستون ها و عرض ها
26- درباره شيوه های تحقق برتری درآخر بازی
27- درباره شيوه های تحقق برتری در وسط بازی
28- آموزش نکات مهم داوری برای بازيکنان
29- تاريخچه مسابقات قهرمانی مردان و زنان جهان
30- آموزش و تمرين " اتود "
 
«جزوه های اين دوره شامل تمرينهای ترکيب، آخر بازی و بررسی بازيهای کلاسيک می باشد. افزون بر اين، شاگردان اين مرحله بايد سطح معلومات تئوريک خود را در زمينه شروع بازی بالاتر ببرند و با شرکت مستمر در مسابقات به تفسير بازيهای شخصی خود (به اتفاق مربی و هم بازيها) اقدام ورزند تا از نقاط ضعف و قوت مراحل گوناگون بازی خود مطلع شده و نسبت به ترميم و تقويت آن اهتمام ورزند.»

 

«طرح درس دوره متوسطه»

 

1- مروری مختصر بر مهمترين دروس مرحله مقدماتی
2- روش مات کردن با اسب و فیل (مقابل شاه تنها)
3- آموزش مفاهيم استراتژی و تاکتيک در شطرنج
4- نقش و تأثير پوزيسيون بر تناسب قوا
5- آموزش آخر بازی (مبحث عام)
6- آخر بازی پياده (1)
 • خانه های مؤثر
 • خانه های کليدی
 • انواع تقابل
 • ...
 
7-  مبحث ترکيب 
 • تعریف، سوژه، موضوع، ابزار
 • ترکيب با موضوع يک ايده تاکتيکی
 • ترکیب با موضوع تلفیق چند ایده تاکتیکی 
 • ترکیب با هدف کسب تساوی
 
8- آشنايي با طبقه بندی شروع بازيهای باز و نيمه باز و بسته و سيستم کدگذاری
9- مبحث گامبی و معرفی برخی از گامبی های معروف
10- آخر بازی پياده (2)
 • مبحث پياده رونده (معمولی، دور، حمایت شده)
 • قانون حدود
 • قانون عدد هفت (مربع متغير)
 • ...
 
11- مبحث محدوديت تحرک مهره ها
12- تفسير بازی های کلاسیک
 • اهميت مرکز
 • اهميت زمان
 • اهميت فضا
 • قدرت پیاده در شطرنج
 • هنر تعویض
 • بلوکه در شطرنج
 • ...
 
13- قربانی فيل در h7 (h2)
14- زوگزوانگ يا وضعيت اکراهی
15- حمله به شاه قلعه نرفته
16- حمله به شاه در قلعه مخالف
17- حمله به شاه در قلعه موافق
18- آخر بازی وزير (آموزش محدود) 
 • وزير عليه پياده عرض 7
 • وزير عليه رخ تنها
 
19- آخر بازی رخ (آموزش محدود)   
 • وضعيت فیلیدور
 • وضعیت لوسنا (پل زدن)
 • وضعيت های معروف و پايه
 
20- آخر بازی سوارهای سبک (آموزش محدود)
21- فيل بد، فيل خوب
22- مبحث فيل های ناهمرنگ
23- مبحث دو فيل
24- مبحث خانه های قوی و ضعيف
24- مبحث ابتکارعمل
25- جدال بر سر ستون ها و عرض ها
26- درباره شيوه های تحقق برتری درآخر بازی
27- درباره شيوه های تحقق برتری در وسط بازی
28- آموزش نکات مهم داوری برای بازيکنان
29- تاريخچه مسابقات قهرمانی مردان و زنان جهان
30- آموزش و تمرين " اتود "
 
«جزوه های اين دوره شامل تمرينهای ترکيب، آخر بازی و بررسی بازيهای کلاسيک می باشد. افزون بر اين، شاگردان اين مرحله بايد سطح معلومات تئوريک خود را در زمينه شروع بازی بالاتر ببرند و با شرکت مستمر در مسابقات به تفسير بازيهای شخصی خود (به اتفاق مربی و هم بازيها) اقدام ورزند تا از نقاط ضعف و قوت مراحل گوناگون بازی خود مطلع شده و نسبت به ترميم و تقويت آن اهتمام ورزند.»

 

 

 


کلیه حقوق این پورتال متعلق به فدراسیون شطرنج جمهوری اسلامی ایران می باشد.
طراحی و اجرا پورتال و بهینه سازی (سئو) : شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات راهبر