جستجو
 صفحه اصلی      درباره ما        تماس با ما         ورود به سايت      


 


 

 
 
        طرح درس مربیان - دوره پیشرفته                               

« طرح درس دوره پيشرفته »

1- آموزش انواع مرکز پياده ای 

·         مرکز درگير

·         مرکز باز                                                              

·         مرکز متحرک (کلاسيک)

·         مرکز بسته

·         مرکز ثابت

2- آموزش تخصصی گشایش ها

·         اسب قوی مقابل فيل ضعيف

·         فيل قوی مقابل اسب ضعيف

 3- آخر بازی سوارهای

 

 

3- آخر بازی سوارهای سبک:                      

·         جدال فيل ها

·         جدال اسب ها

4- تکنيک های به ثمر رساندن برتری در وسط و آخر بازی

5- آخر بازی رخ (آموزش جامع و عملی)

6- آخر بازی وزير (آموزش جامع و عملی)

7- تساوی های تئوريک در آخر بازی

8- بررسی تخصصی گامبی ها

9- مبحث خانه های قوی و ضعيف

10- مبحث پياده عقب مانده در ستون نيمه باز

11- مبحث پياده های دو پشته

12- پياده منفرد وزير (قدرت)

13- پياده منفرد وزير (ضعف)

14- مبحث زوج پياده ای C3/d4

15- مبحث پياده های آويزان (قدرت)

16- مبحث پياده های آويزان (ضعف)

17- مبحث زنجير پياده ای

18- مبحث بلوکه

19- برتری های پايدار و پويا (استاتيک و ديناميک)

20- ارزيابی پوزيسيون

21- هنر طرح ريزی

22- مبحث تعويض

23- مبحث اصل دو نقطه ضعف

24- مبحث اکثريت پياده ای در جناح شاه

25- حمله اقليت در جناح وزير

26- تکنيک بازی در وضعيت های برابر

27- برتری جزئی

28- معضل تنگی وقت

29- تکنيک محاسبه

30- آماده سازی و تدارک شرکت در مسابقات

31- مبحث روانشناسی در شطرنج

32- استفاده از نرم افزارهای رايانه ای

33-...

« طرح درس دوره پيشرفته »

1- آموزش انواع مرکز پياده ای 

·         مرکز درگير

·         مرکز باز                                                              

·         مرکز متحرک (کلاسيک)

·         مرکز بسته

·         مرکز ثابت

2- آموزش تخصصی گشایش ها

·         اسب قوی مقابل فيل ضعيف

·         فيل قوی مقابل اسب ضعيف

 3- آخر بازی سوارهای

 

 

3- آخر بازی سوارهای سبک:                      

·         جدال فيل ها

·         جدال اسب ها

4- تکنيک های به ثمر رساندن برتری در وسط و آخر بازی

5- آخر بازی رخ (آموزش جامع و عملی)

6- آخر بازی وزير (آموزش جامع و عملی)

7- تساوی های تئوريک در آخر بازی

8- بررسی تخصصی گامبی ها

9- مبحث خانه های قوی و ضعيف

10- مبحث پياده عقب مانده در ستون نيمه باز

11- مبحث پياده های دو پشته

12- پياده منفرد وزير (قدرت)

13- پياده منفرد وزير (ضعف)

14- مبحث زوج پياده ای C3/d4

15- مبحث پياده های آويزان (قدرت)

16- مبحث پياده های آويزان (ضعف)

17- مبحث زنجير پياده ای

18- مبحث بلوکه

19- برتری های پايدار و پويا (استاتيک و ديناميک)

20- ارزيابی پوزيسيون

21- هنر طرح ريزی

22- مبحث تعويض

23- مبحث اصل دو نقطه ضعف

24- مبحث اکثريت پياده ای در جناح شاه

25- حمله اقليت در جناح وزير

26- تکنيک بازی در وضعيت های برابر

27- برتری جزئی

28- معضل تنگی وقت

29- تکنيک محاسبه

30- آماده سازی و تدارک شرکت در مسابقات

31- مبحث روانشناسی در شطرنج

32- استفاده از نرم افزارهای رايانه ای

33-...

 

 


کلیه حقوق این پورتال متعلق به فدراسیون شطرنج جمهوری اسلامی ایران می باشد.
طراحی و اجرا پورتال و بهینه سازی (سئو) : شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات راهبر