جستجو
 صفحه اصلی      درباره ما        تماس با ما         ورود به سايت      


 


 

 
 
        طرح درس مربیان - دوره آمادگی                               
«طرح درس دوره آمادگی»
 
 1- هدف و مقررات بازی
     ٭ چيدن مهره ها
     ٭ تشريح صفحه شطرنج:
         • مرز
         • مرکز 
         • ستون
         • عرض
         • قطر
         • گوشه
         • حاشيه
         • ...
 
 2- طرز حرکت دادن مهره ها 
     ٭ زدن يا گرفتن مهره ها
     ٭ مقایسه ابتدایی اسب و فیل
 
 3- آموزش مفاهيم کيش و مات 
 4- آموزش مفهوم و شرایط تساوی :
      • توافق طرفین
      • پات
      • تکرار وضعیت
      • قانون 50 حرکت
      • ... 
 
 5- ارزش نسبی مهره ها
 6- قلعه رفتن (اهمیت و شرایط آن)
 7- ترفيع پياده
 8- درباره اشتباه فاحش (اورلوک) 
 9- روش مات با سوارهای سنگين:
      • شاه + وزير+ رخ مقابل شاه تنها
      • شاه+ دو رخ مقابل شاه تنها
      • شاه+ وزير مقابل شاه تنها
 
 10- آنپاسان 
 11- آموزش مقدماتی تاکتيک:
      • آچمزی
      • حمله دوگانه 
      • ...
 
 12- آموزش مقدماتی طرز شروع کردن بازی (اصول عمومی مرحله گشايش) 
      • بازی را چگونه نبايد آغاز کرد
      • بازی را چگونه بايد آغاز کرد
 
  «جزوه های اين مرحله شامل تمرينهای مات در يک حرکت و آزمون مقررات بازی می باشد.»
 
 
کميته مربيان
«طرح درس دوره آمادگی»
 
 1- هدف و مقررات بازی
     ٭ چيدن مهره ها
     ٭ تشريح صفحه شطرنج:
         • مرز
         • مرکز 
         • ستون
         • عرض
         • قطر
         • گوشه
         • حاشيه
         • ...
 
 2- طرز حرکت دادن مهره ها 
     ٭ زدن يا گرفتن مهره ها
     ٭ مقایسه ابتدایی اسب و فیل
 
 3- آموزش مفاهيم کيش و مات 
 4- آموزش مفهوم و شرایط تساوی :
      • توافق طرفین
      • پات
      • تکرار وضعیت
      • قانون 50 حرکت
      • ... 
 
 5- ارزش نسبی مهره ها
 6- قلعه رفتن (اهمیت و شرایط آن)
 7- ترفيع پياده
 8- درباره اشتباه فاحش (اورلوک) 
 9- روش مات با سوارهای سنگين:
      • شاه + وزير+ رخ مقابل شاه تنها
      • شاه+ دو رخ مقابل شاه تنها
      • شاه+ وزير مقابل شاه تنها
 
 10- آنپاسان 
 11- آموزش مقدماتی تاکتيک:
      • آچمزی
      • حمله دوگانه 
      • ...
 
 12- آموزش مقدماتی طرز شروع کردن بازی (اصول عمومی مرحله گشايش) 
      • بازی را چگونه نبايد آغاز کرد
      • بازی را چگونه بايد آغاز کرد
 
  «جزوه های اين مرحله شامل تمرينهای مات در يک حرکت و آزمون مقررات بازی می باشد.»
 
 
کميته مربيان

 

 


کلیه حقوق این پورتال متعلق به فدراسیون شطرنج جمهوری اسلامی ایران می باشد.
طراحی و اجرا پورتال و بهینه سازی (سئو) : شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات راهبر