جستجو
 صفحه اصلی      درباره ما        تماس با ما         ورود به سايت      

                                        


 


 

 
 
        چگونگی برگزاری  مسابقات رسمی درجه‌‌بندی شده                               

 

فدراسیون شطرنج جمهوری اسلامی ایران

دستور العمل مسابقات

 

چگونگی برگزاری مسابقات رسمی درجه‌‌بندی شده

 

جهت انجام مسابقات رسمی اقدامات زیر انجام پذیرد:

1.      هیئت داوطلب برگزاری مسابقه پس از اخذ موافقت اولیه فدراسیون اقدام به تعیین مسئول برگزاری مسابقه (CO = Chief Organizer) و برنامه‌ریزی اولیه جهت جذب حامی/حامیان مالی می‌نماید.

2.      کمیته داوران، سرداور (CA = Chief Arbiter) مسابقه را از میان داوران بین‌المللی و داوران فدراسیون بین‌المللی انتخاب و جهت اخذ تأیید ریاست فدراسیون و صدور حکم معرفی می‌نماید.

3.      مسئول برگزاری مسابقه با همکاری هیئت برگزار کننده و در نظر داشتن امکانات موجود اقدام به تهیه آیین‌نامه برگزاری مسابقه و اخذ تأیید کمیته مسابقات فدراسیون می‌نماید. حداقل فاصله زمانی بین درخواست انجام مسابقه و شروع بازی‌ها به طور متعارف سه ماه است.

توضیح اینکه در صورت درخواست برگزاری مسابقات بین‌المللی، هیئت برگزار کننده متن انگلیسی دعوت‌نامه شرکت در مسابقات را پس از تأیید کمیته مسابقات فدراسیون جهت اطلاع عموم مستقیماً یا از طریق فدراسیون شطرنج اعلام می‌نماید. جهت شرکت کنندگان خاص و انتخاب شده دعوت‌نامه به آدرس آنان ارسال خواهد شد.

4.      جانشینان سرداور (Deputy Arbiter) بنا بر هماهنگی بین کمیته داوران، سرداور و مسئول برگزاری مسابقه انتخاب خواهند شد.

5.      کمیته مسابقات پس از دریافت رسید واریز هزینه ثبت مسابقات در تقویم فیده، موافقت نهایی را به هیئت برگزار کننده اعلام می‌نماید. پس از ثبت مسابقه در تقویم فدراسیون بین‌المللی در صورت انصراف برگزار کننده از انجام مسابقه هزینه پرداخت شده قابل استرداد نخواهد بود.

6.       پس از اعلام موافقت نهایی فدراسیون مسئول برگزاری مسابقه اقدامات اولیه جهت برگزاری مسابقه را آغاز می‌نماید.

7.      به منظور نظارت بر رعایت حقوق شرکت کنندگان و عوامل برگزار کننده مسابقه فدراسیون شطرنج نماینده‌ای را به عنوان ناظر فدراسیون به هیئت برگزار کننده معرفی می‌نماید.

ناظر فدراسیون در جریان برگزاری مسابقه فاقد قدرت اجرایی است و نظرات و پیشنهادات او به سرداور و مسئول برگزاری مسابقات تنها جنبه مشورتی دارد.

در مواردی که ناظر تشخیص دهد از طریق گزارش آنی به فدراسیون شطرنج نسبت به رفع نواقص اقدام می‌‌نماید.

8.      قسمتی از وظایف و اقداماتی که مسئول برگزاری، سرداور و ناظر مسابقات بر عهده دارند و انجام می‌دهند به شرح پیوست‌های ضمیمه می‌باشد.

9.      در مسابقات قهرمانی جهان متن دعوت‌نامه می‌بایست به تأیید فدراسیون بین‌المللی شطرنج برسد و عوامل برگزار کننده با حکم رئیس فدراسیون بین‌المللی شطرنج منصوب می‌شوند. در مسابقات قاره‌ای این اقدامات با تأیید و حکم رئیس فدراسیون قاره‌ای در قاره مربوطه انجام می‌گردد.

 

 

فدراسیون شطرنج جمهوری اسلامی ایران

دستور العمل مسابقات

 

چگونگی برگزاری مسابقات رسمی درجه‌‌بندی شده

 

جهت انجام مسابقات رسمی اقدامات زیر انجام پذیرد:

1.      هیئت داوطلب برگزاری مسابقه پس از اخذ موافقت اولیه فدراسیون اقدام به تعیین مسئول برگزاری مسابقه (CO = Chief Organizer) و برنامه‌ریزی اولیه جهت جذب حامی/حامیان مالی می‌نماید.

2.      کمیته داوران، سرداور (CA = Chief Arbiter) مسابقه را از میان داوران بین‌المللی و داوران فدراسیون بین‌المللی انتخاب و جهت اخذ تأیید ریاست فدراسیون و صدور حکم معرفی می‌نماید.

3.      مسئول برگزاری مسابقه با همکاری هیئت برگزار کننده و در نظر داشتن امکانات موجود اقدام به تهیه آیین‌نامه برگزاری مسابقه و اخذ تأیید کمیته مسابقات فدراسیون می‌نماید. حداقل فاصله زمانی بین درخواست انجام مسابقه و شروع بازی‌ها به طور متعارف سه ماه است.

توضیح اینکه در صورت درخواست برگزاری مسابقات بین‌المللی، هیئت برگزار کننده متن انگلیسی دعوت‌نامه شرکت در مسابقات را پس از تأیید کمیته مسابقات فدراسیون جهت اطلاع عموم مستقیماً یا از طریق فدراسیون شطرنج اعلام می‌نماید. جهت شرکت کنندگان خاص و انتخاب شده دعوت‌نامه به آدرس آنان ارسال خواهد شد.

4.      جانشینان سرداور (Deputy Arbiter) بنا بر هماهنگی بین کمیته داوران، سرداور و مسئول برگزاری مسابقه انتخاب خواهند شد.

5.      کمیته مسابقات پس از دریافت رسید واریز هزینه ثبت مسابقات در تقویم فیده، موافقت نهایی را به هیئت برگزار کننده اعلام می‌نماید. پس از ثبت مسابقه در تقویم فدراسیون بین‌المللی در صورت انصراف برگزار کننده از انجام مسابقه هزینه پرداخت شده قابل استرداد نخواهد بود.

6.       پس از اعلام موافقت نهایی فدراسیون مسئول برگزاری مسابقه اقدامات اولیه جهت برگزاری مسابقه را آغاز می‌نماید.

7.      به منظور نظارت بر رعایت حقوق شرکت کنندگان و عوامل برگزار کننده مسابقه فدراسیون شطرنج نماینده‌ای را به عنوان ناظر فدراسیون به هیئت برگزار کننده معرفی می‌نماید.

ناظر فدراسیون در جریان برگزاری مسابقه فاقد قدرت اجرایی است و نظرات و پیشنهادات او به سرداور و مسئول برگزاری مسابقات تنها جنبه مشورتی دارد.

در مواردی که ناظر تشخیص دهد از طریق گزارش آنی به فدراسیون شطرنج نسبت به رفع نواقص اقدام می‌‌نماید.

8.      قسمتی از وظایف و اقداماتی که مسئول برگزاری، سرداور و ناظر مسابقات بر عهده دارند و انجام می‌دهند به شرح پیوست‌های ضمیمه می‌باشد.

9.      در مسابقات قهرمانی جهان متن دعوت‌نامه می‌بایست به تأیید فدراسیون بین‌المللی شطرنج برسد و عوامل برگزار کننده با حکم رئیس فدراسیون بین‌المللی شطرنج منصوب می‌شوند. در مسابقات قاره‌ای این اقدامات با تأیید و حکم رئیس فدراسیون قاره‌ای در قاره مربوطه انجام می‌گردد.

 

 

 


کلیه حقوق این پورتال متعلق به فدراسیون شطرنج جمهوری اسلامی ایران می باشد.
طراحی و اجرا پورتال و بهینه سازی (سئو) : شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات راهبر