سومین دوره جام شطرنج خاوران در خراسان جنوبی

نام مسابقه : سومین دوره جام شطرنج خاوران در خراسان جنوبی
محل برگزاری : استان خراسان جنوبی - شهر 
نوع مسابقات : کشوری
۰۹ اسفند ۱۳۹۵