قهرمانی منطقه غرب آسیا 2017

نام مسابقه : قهرمانی منطقه غرب اسیا 2017
محل برگزاری : استان تهران - شهر تهران
نوع مسابقات : آسیایی
۰۸ تير ۱۳۹۶
قهرمانی آقایان و بانوان منطقه غرب آسیا