مسابقات تیمی جام ملتهای اسیا

نام مسابقه : 
محل برگزاری : شهر داکا
نوع مسابقات : آسیایی
۲۵ تير ۱۳۹۷

مسابقات قهرمانی جام ملتهای آسیا بصورت تیمی برای بانوان و آقایان از 25 خرداد تا 3 تیر ماه 1397برگزار می گردد.