ساعت 16 امروز 27 بهمن آخرین فرصت ثبت نام در دوره تخصصی شروع بازی های نیمه باز استاد هرندی

۲۷ بهمن ۱۳۹۵

علاقه مندان برای شرکت در دوره تخصصی شروع بازی های نیمه باز استاد خسرو هرندی تنها تا ساعت 16 امروز 27 بهمن فرصت ثبت نام از طریق هیات شطرنج استان تهران را دارند. این دوره پنجشنبه و جمعه برگزار می شود.