سومین دوره جام شطرنج خاوران در خراسان جنوبی

۰۳ اسفند ۱۳۹۵

سومین دوره مسابقات شطرنج آزاد جام خاوران استاندارد و بلیتس(ریتد) از 5 تا 10 فروردین به میزبانی خراسان جنوبی برگزار می شود.آیین نامه این رقابتها را در تصاویر زیر مشاهده می کنید: