شرایط ویژه تخفیف 70 درصدی دوره های تخصصی برای دانشجویان ورودی بهمن دانشگاه علمی کاربردی شطرنج

۱۵ اسفند ۱۳۹۵

دانشجویان ثبت نامی دانشگاه علمی کاربردی شطرنج ورودی قبل از بهمن سال 1395 به شرط دارا بودن معرفی نامه از مرکز علمی کاربردی دانشگاه از پرداخت شهریه دوره های تخصصی معاف می باشند.


لازم به ذکر است دانشجویان ورودی پس از بهمن ماه 1395 نیز به شرط دارا بودن معرفی نامه از دانشگاه علمی کاربردی از تخفیف هفتاد درصدی برای شرکت در دوره های تخصصی شطرنج برخوردار خواهند شد.