اطلاعیه مهم سیستم جامع

۲۲ اسفند ۱۳۹۵

???? اطلاعیه فوری:

از ابتدای سال 96 تمامی بازیکنان شرکت کننده در جداول ریتد باید دارای کد معتبر عضویت در سیستم جامع فدراسیون باشند.

سرداور و مسئول قرعه کشی باید کد معتبر همه بازیکنان را در ستون ID فایل ارسالی وارد کنند.
بدیهی ست در صورت عدم اجرای الزام فوق، مسابقه ریتد نخواهد شد.

برگزار کننده موظف است از ثبت نام بازیکنان فاقد کد معتبر سیستم جامع خودداری کند.