اسامی قبول شدگان دوره مربیگری درجه سه تهران

۲۵ اسفند ۱۳۹۵
دوره مربیگری درجه سه شطرنج از 2 لغایت 6 اسفند با شرکت 20 نفر در تهران برگزار شد. مدرس این دوره مهرداد اردشی بود.در این دوره 16 نفر موفق به قبولی شدند.اسامی قبول شدگان عبارت است از: مریم صباحی- حواد میرزایی راد- ایوب خلیل نژاد- سینا رضوانی- محمد صیف زاده- بهزاد رزمی- اصغر برزگر- متین کرد بچه- سید کیومرث مهدوی طباطبایی- مسعود زاده رعیت- محمود نبی پور درگاه- سودابه صادقی لویه- شهرام خداکرمی- علیرضا حجت- سید محمد پگاه- حسین صفار ورکیانی قبول شدگان می توانند با وارد کردن کد 441 در سیستم جامع نسبت به دریافت مدرک مربیگری خود اقدام کنند.