اسامی قبول شدگان دوره مربیگری فلاورجان

۲۵ اسفند ۱۳۹۵
دوره مربیگری درجه سه شطرنج 7 تا 11 بهمن با شرکت 34 نفر در فلاورجان برگزار شد. از این میان 32 شرکت کننده موفق به اخذ نمره قبولی شدند. قبول شدگان در این دوره می توانند با وارد کردن کد 439 نسبت به دریافت مدرک مربیگری خود اقدام کنند.اسامی قبول شدگان عبارت است از: الهام کریمی - طاهره رئیسی - پریسا رحمانی- سهیلا کشاورزیان- مریم فخاری- مریم عابدپور- افسانه قریشی- ندا نصر- زهره محمدی- مهناز سینایی- الهام کاشی زادگان- فاطمه خادمی- اعظم موسوی- سمانه طالبی- مریم هاشمی- طاهره شاه مرادی- معصومه بهزادی- آزاده نصیری- محمد علی عباسی- طهمورث قطره سامانی- عزیزاله شکرانی- مجید مقامی- بهروز مهرابی- محبوبه قاسمی- سعید حاجی ابوالحسنی- محمد مهدی خشویی- رسول ابراهیمی- شهرام برومند- محمد حسین کریمی راد- ملک موسی پوربالغ- حمیدرضا امینی- احسان خاکساری