جشنواره سراسری شطرنج مردان و بانوان ایران

۰۹ مرداد ۱۳۹۶

شانزدهمین دوره مسابقات جشنواره سراسری مردان کشور از تاریخ 21 لغایت 28 مرداد ماه به میزبانی هیئت شطرنج همدان آغاز خواهد شد. مجموع جوایز این مسابقات 8 میلیون تومان می باشد.

مشاهده آیین نامه

 

همچنین نوزدهمین دوره جشنواره سراسری بانوان ایران نیز از تاریخ 21 لغایت 28 مرداد ماه به میزبانی هیئت شطرنج استان مرکزی آغاز خواهد شد. جوایز این مسابقات بیش از 4 میلیون تومان می باشد.

مشاهده آیین نامه