لیست جدید ماهانه فدراسیون جهانی شطرنج منتشر شد

۱۰ مرداد ۱۳۹۶

به گزارش روابط عمومی فدراسیون شطرنج، در لیست جدید ماهانه فدراسیون جهانی شطرنج در بخش استاندارد"مگنوس کارلسن" قهرمان حال حاضر جهان با 2822 واحد ریتینگ در صدر برترین شطرنجبازان جهان در بخش استاندارد قرار دارد.
وسلی سو" ی آمریکایی با 2807 واحد ریتینگ و "فابیانو کاروانا"ی آمریکایی با 2807 واحد ریتینگ در رده های دوم و سوم برترین شطرنجبازان جای گرفتند.
کرامنیک، آرونیان،ممدیارف،ناکامورا،واشیه ، گریشوک و آناند در رده های چهارم تا دهم قرار دارند.
در بخش استاندارد برترین شطرنجبازان بانوی جهان "هو یفان" با 2652 واحد همچنان صدرنشین است.
ونجون جو" با 2578 واحد در رده دوم قرار گرفته و "آنا موزیچوک" در رده سوم است.
"سارا سادات خادم الشریعه " با 2433 واحد ریتینگ در رده چهلم برترین شطرنجبازان بانوی جهان جای گرفته است.


 در بخش استاندارد شطرنجبازان کشورمان "پرهام مقصودلو " با 2590 واحد ریتینگ صدرنشین است.
پویا ایدنی با 2569 در جایگاه دوم قرار گرفته است و "سید محمد امین طباطبایی " با 2545واحد ریتینگ در رده سوم قرار دارد.
احسان قائم مقامی"، "امیررضا پوررمضانعلی" ، "علیرضا فیروزجا"، "شاهین لرپری زنگنه"، "پوریا درینی"، "مسعود مصدق پور" و "سید جواد علوی" در رده های چهارم تا دهم قرار گرفتند.
در بخش استاندارد شطرنجبازان بانوی کشورمان "سارا سادات خادم الشریعه" با 2433 واحد ریتینگ در صدر جدول قرار دارد.
میترا حجازی پور" با 2341 واحد ریتینگ در رده دوم قرار دارد.
آتوسا پورکاشیان" ، "غزل حکیمی فرد"، "مبینا علی نسب"، "مینو عسگری زاده"،"رعنا حکیمی فرد"، "درسا محمد ابراهیم خان" و "رضوانه حدادی " در رده های بعدی جای گرفتند.
دربخش برق آسای برترین شطرنجبازان جهان "پرهام مقصودلو"با 2674 واحد ریتینگ در رده شصت و پنجم جهان جای گرفت.
گفتنی است در آخرین لیست فدراسیون جهانی شطرنج، کشورمان با میانگین ریتینگ 10 نقر برتر 2526 واحد با دو پله صعود در رده سی و سوم جهان و سوم آسیا جای گرفت.