همایش رویکرد پزشکی ورزشی در بدنسازی، آمادگی جسمانی، تغذیه، مکمل های ورزشی

۱۵ مرداد ۱۳۹۶

همایش رویکرد پزشکی ورزشی در بدنسازی، آمادگی جسمانی، تغذیه و مکمل های ورزشی از 11 لغایت 13 مردادماه در هتل المپیک برگزار شد.

در این همایش دکتر نوروزی، رییس فدراسیون پزشکی ورزشی از خدمات سید مصطفی هاشمی طبا مدیر همایش در زمان حضورش در سازمان تربیت بدنی کشور به نیکی یاد کرد و اظهار داشت: انقلاب علمی شدن ورزش در کشور از زمان ریاست مهندس هاشمی طبا در سازمان تربیت بدنی آغاز شد و کتاب ها و جزوات بسیار ارزشمندی نیز در این زمینه از او برای جامعه ورزش کشور به یادگار مانده است.
وی اهمیت علمی شدن ورزش را در افزایش راندمان قهرمانان مهم ارزیابی و خاطرنشان کرد: تحقیق و تجربه ثابت کرده است که وقتی به علم تمرین، بدنسازی، تغذیه و استفاده صحیح از مکمل های ورزشی توجه شده نتایج آن در عرصه قهرمانی به وضوح مشاهده شده است.
سپس، سید مصطفی هاشمی طبا، مدیر این همایش گفت: در زمانی که رییس سازمان تربیت بدنی بودم متوجه شدم برخی مربیان از الگوهایی که در کتاب های ورزشی قرار دارد تبعیت می کنند در شرایطی که الگوهایی که در کتاب ها است مربوط به همه ورزشکاران نیست و از آنجا که ظرفیت انسانها و نوع آناتومی بدن آنها با هم تفاوت دارد از لحاظ علمی باید بر اساس مشخصات هر ورزشکار برای او برنامه ریزی تمرینی داشت نه آنکه از هر الگویی بدون توجه به ظرفیت ورزشکارانی که با آنها کار می کنیم، استفاده ببریم.
رییس اسبق سازمان تربیت بدنی تصریح کرد: باید با توجه به مشخصات ذاتی، فیزیکی و ژنتیکی هر ورزشکار برای موفقیت او برنامه ریزی کنیم و در چنین حالتی است که نتیجه گیری هم بهتر و راحت تر حاصل می شود.
هاشمی طبا با بیان اینکه توجه به ظرایف علمی در موفقیت ورزشکار اهمیت بسیاری دارد، اظهار داشت: مربی برای موفقیت باید از علم و دانش روز استفاده کند و در عین حال از تجربه هم در کنار دانش بهره ببرد و در مجموع مربی باید جستجو کند و مولف باشد نه فقط مقلد.

در ادامه این همایش سید عبدالحمید احمدی، معاون فرهنگی، آموزش و پژوهش وزارت ورزش و جوانان، رویکرد علمی به ورزش را از سوی سید مصطفی هاشمی طبا در زمان ریاستش بر سازمان تربیت بدنی ستودنی دانست و اظهار داشت: مسیر علمی شدن ورزش همچنان ادامه دارد بطوریکه در راستای دانش افزایی مربیان و مدیران کارهای بسیار بنیادی در وزارت ورزش و جوانان صورت گرفته است.

وی تاکید کرد: اگر می خواهیم در میادین رقابتی کم نیاوریم و نتایج مورد نظر را کسب کنیم باید به دانش روز مجهز شویم و در این زمینه برنامه های ویژه ای در این سال ها برای مدیران ،مربیان و ورزشکاران داشته ایم.

معاون فرهنگی، آموزش و پژوهش اظهار داشت : برای موفقیت ورزشکاران باید برنامه ریزی علمی صورت گیرد ،نباید فراموش کنیم که 60درصد از موفقیت قهرمانان به تغذیه صحیح بستگی دارد بنابراین باید به شاخه های مختلف علمی در جامعه ورزش اهمیت داد.

راهکارهای تغذیه در مدیریت وزن و ترکیبات بدنی ،برنامه غذایی ایده آل برای ارتقا عملکرد ورزشی ،آخرین دستاوردهای علمی در عرصه مکمل های ورزشی ،بدنسازی در بیماران و گروه های خاص (بانوان ،کودکان و سالمندان )،بدنسازی و مصرف مواد و داروها ،جایگاه علم تمرین در بدنسازی ،روش ها و ابزارها ،راهکارهای نوین در ریکاوری و پیشگیری از بیش تمرینی و دستاوردهای جدید در فیزیولوژی و بدنسازی محورهای این همایش بود.123 استاد برای سخنرانی و انتقال تجربیات خود در این همایش و کارگاه های مربوطه دعوت شدند و 10 مقاله برتر هم ارائه شد.

نمایشگاه تجهیزات پزشکی ورزشی نیز در هتل المپیک در حاشیه این همایش با حضور سید مصطفی هاشمی طبا مدیر همایش رویکرد پزشکی ورزشی در بدنسازی ،آمادگی جسمانی،تغذیه و مکمل های ورزشی همچنین داورزنی و احمدی معاونین و برخی مدیران ستادی وزارت ورزش و جوانان و تعدادی از روسای فدراسیون های ورزشی افتتاح شد.