اولین دوره مسابقات شطرنج بین المللی فتوای تاریخی امام خمینی (ره)

۱۸ مرداد ۱۳۹۶

به گزارش روابط عمومی فدراسیون شطرنج اولین دوره مسابقات شطرنج بین المللی فتوای تاریخی امام خمینی (ره) جام آفتاب از تاریخ 7/6/96 لغایت 12/6/96 به میزبانی شهرستان خمین برگزار خواهد شد.

آیین نامه مسابقات


Regulation