شانزدهمین دوره مسابقات شطرنج جشنواره سراسری آقایان کشور

۲۲ مرداد ۱۳۹۶
شانزدهمین دوره مسابقات شطرنج جشنواره سراسری آقایان کشور از 21 تا 28 مرداد ماه به میزبانی هیات شطرنج استان همدان و در سالن 6000 نفری انقلاب برگزار می شود.

مشاهده آیین نامه مسابقات