آیین نامه مسابقات قهرمانی رده های سنی 8 تا 18 سال دختران کشور

۲۲ مرداد ۱۳۹۶

مسابقات قهرمانی رده های سنی 18،16،14،12،10،8 سال دختران از روز شنبه مورخ 1396/6/11 راس ساعت 17 به میزبانی هیات شطرنج استان مازندران در شهر ساری آغاز خواهد شد.

آیین نامه مسابقات