خادم الشریعه پرچمدار کاروان ایران در بازی های داخل سالن آسیا شد

۱۱ شهريور ۱۳۹۶
سارا خادم الشریعه بانوی نخست شطرنج ایران به عنوان پرچم دار کاروان ایران در بازی های داخل سالن آسیا انتخاب شد. ،دکتر اصغر رحیمی سرپرست کاروان اعزامی ایران به بازیهای داخل سالن 2017 عشق آباد گفت: با بررسی های صورت گرفته از سوی کادر اعزام، مرکز نظارت بر تیمهای ملی و با هماهنگی هیات اجرایی کمیته ملی المپیک، از بین رشته های اعزامی به این دوره از بازیها و ورزشکارانی که در روز افتتاحیه وارد دهکده بازیهای می شوند، با در نظر گیری تمام جوانب، خانم سارا سادات خادم الشریعه عضو تیم ملی شطرنج کشورمان بعنوان پرچمدار کاروان ایران انتخاب شد. تیم شطرنج جزو تیمهای اولی است که به عشق آباد اعزام می شود و خادم الشریعه نیز از ورزشکاران بااخلاق و مستعد این کاروان است. وی که با حرکت انسان دوستانه خود تا کاندیداتوی ورزشکار اخلاق سال جهان در مصاف جوانمردانه نیز پیش رفت، بهترین گزینه برای این موضوع بود که امیدوارم این موضوع در روند روحی و مدال آوری وی، رشته شطرنج و کل کاروان نیز تاثیر گذار باشد.