جلسه مرکزی کمیته قوانین و مقررات فیده برگزار شد

۱۶ مهر ۱۳۹۶

جلسه مرکزی کمیته قوانین و مقررات فیده در آنتالیا با حضور 5 عضور کمیته قوانین فیده برگزار شد.
مهندس "پهلوان زاده" رئیس فدراسیون شطرنج ایران، "استوارت روبن"، "آشوت وارداپتیان"، "توماس دلگا" و فرانکا داپریان" اعضای این کمیته را تشکیل می دهند.