پویا ایدنی به مقام سوم مسابقات جام راه ابریشم دست یافت و سار خادم الشریعه به عنوان دومین بانوی مسابقات رسید.

۱۲ اسفند ۱۳۹۶