اخبار

۲۷ بهمن ۱۳۹۵

تشکر دکتر حسن روحانی از ریاست فیده بابت سازماندهی مسابقه قهرمانی بانوان جهان 2017

رییس جمهوری در دیدار «ایگور دودون» رییس جمهوری مولداوی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران از اولین ‏کشورهایی بود که استقلال مولداوی را به رسمیت شناخت و روابط دوستانه را با این کشور برقرار کرد، گفت: ‏باید از تمامی فرصت‌ها و ظرفیت‌ها برای توسعه همه جانبه مناسبات تهران – کیشینئو استفاده کنیم.‏