بیوگرافی بازیکن

ماهان صابری
شناسه فیده : 12540277
ریتینگ : 1900
عنوان : بازیکن
نام : ماهان صابری
کشور :
ایران
استان : مازندران   
تاریخ تولد : ۲۴ تير ۱۳۸۲