بیوگرافی بازیکن

هادی قربانی
شناسه فیده : 12502910
ریتینگ : 2084
عنوان : بازیکن
نام : هادی قربانی
کشور :
ایران
استان : تهران   
تاریخ تولد : ۲۴ آبان ۱۳۵۸