بیوگرافی بازیکن

نامی نیک زاد
شناسه فیده : 12581712
ریتینگ : 1723
عنوان : بازیکن
نام : نامی نیک زاد
کشور :
ایران
استان : گلستان   
تاریخ تولد : ۱۶ دی ۱۳۸۱