بیوگرافی بازیکن

عطیه خلیلی
شناسه فیده : 12574449
ریتینگ : 1738
عنوان : بازیکن
نام : عطیه خلیلی
کشور :
ایران
استان : تهران   
تاریخ تولد : ۲۹ آبان ۱۳۷۹