بیوگرافی بازیکن

پوریا درینی
شناسه فیده : 12502200
ریتینگ : 2485
عنوان : استاد بین المللی(IM)
نام : پوریا درینی
کشور :
ایران
استان : کرمان   
تاریخ تولد : ۰۴ بهمن ۱۳۶۹