بیوگرافی بازیکن

حسن مهدوی
شناسه فیده : 12580120
ریتینگ : 1957
عنوان : بازیکن
نام : حسن مهدوی
کشور :
ایران
استان : قزوین   
تاریخ تولد : ۱۰ مرداد ۱۳۷۹