بیوگرافی بازیکن

سبحان زحمتی
شناسه فیده : 22506985
ریتینگ : 1519
عنوان : بازیکن
نام : سبحان زحمتی
کشور :
ایران
استان : خراسان رضوی   
تاریخ تولد : ۱۰ مرداد ۱۳۸۵