بیوگرافی بازیکن

آیدین نجفی تبار
شناسه فیده : 22501290
ریتینگ : 1506
عنوان : بازیکن
نام : آیدین نجفی تبار
کشور :
ایران
استان : قزوین   
تاریخ تولد : ۲۴ مهر ۱۳۷۹