بیوگرافی بازیکن

مصطفی سخایی
شناسه فیده : 12512532
ریتینگ : 2196
عنوان : بازیکن
نام : مصطفی سخایی
کشور :
ایران
استان : قم   
تاریخ تولد : ۰۱ بهمن ۱۳۶۷