بیوگرافی بازیکن

ircf.no image
شناسه فیده : 22549404
ریتینگ : 1837
عنوان : بازیکن
نام : مونس مبینی کشه
کشور :
ایران
استان : تهران   
تاریخ تولد : ۲۳ مهر ۱۳۸۱