استان قزوین

نام شهر / شهر قزوین
ردیف نام مدرسه نام استان نام شهر آدرس مدرسه مدیر مدرسه آدرس سایت آدرس تلگرام شماره تماس مدرسه
1 تفکر بهتر قزوین قزوین خیابان فردوسی کوچه خونبانی فاطمه افشار     33354584
  مدرسه شطرنج پارس قزوین قزوین خیابان فلسطین، بین مدرس و پادگان، پلاک 308 سید غلامرضا سیادت Pars-Chess.com   @  ParsChess 2833356652