قهرمانی رده های سنی نونهالان جهان(چین)

نام مسابقه : 
محل برگزاری : شهر ویفانگ
نوع مسابقات : جهانی
۲۹ مرداد ۱۳۹۸

مسابقات قهرمانی رده های سنی جهان در رده های زیر 8، 10 و 12 سال در شهر ویفانگ چین برگزار خواهد شد.