سومین دوره جام بین المللی آفتاب

نام مسابقه : 
محل برگزاری : شهر خمین
نوع مسابقات : جهانی
۱ شهريور ۱۳۹۸

سومین دوره جام بین المللی خمین از 1 تا 7 شهریور ماه در شهر خمین برگزار خواهد شد.