مرحله نهایی مسابقات قهرمانی کشور

نام مسابقه : 
محل برگزاری : استان تهران -  شهر فدراسیون شطرنج جمهوری اسلامی ایران
نوع مسابقات : کشوری
۲۶ دی ۱۳۹۸