جام بزرگ شیراز

نام مسابقه : 
محل برگزاری : استان فارس -  شهر شیراز
نوع مسابقات : کشوری
۲۲ فروردين ۱۳۹۷

هیات شطرنج استان فارس به نمایندگی از فدراسیون شطرنج جمهوری اسلامی ایران در نظر دارد اولین دوره مسابقات جام بزرگ شیراز را برگزار نماید. این مسابقات سی میلیون تومان جایزه نقدی در بردارد و جایزه نفر اون آن 6 میلیون تومان می باشد. جهت ثبت نام با هیات شطرنج استان فارس 07376364292 و یا سرکار خانم کارگر 09173739464 تماس بگیرید.

قوانین مسابقات را دریافت نمایید.