مسابقات تیمی جام ملتهای اسیا

نام مسابقه : 
محل برگزاری : شهر همدان
نوع مسابقات : آسیایی
۴ مرداد ۱۳۹۷

مسابقات جام ملتهای آسیا از تاریخ 4 تا 13 مرداد ماه در شهر همدان پایتخت گردشگری آسیا در سال 2018 برگزار خواهد شد.