جشنواره سراسری قهرمانی کشور- آقایان + آیین نامه اضافه شد.

نام مسابقه : 
محل برگزاری : استان همدان -  شهر همدان
نوع مسابقات : کشوری
۱۸ مرداد ۱۳۹۷