جشنواره سراسری قهرمانی بانوان کشور

نام مسابقه : 
محل برگزاری : استان تهران -  شهر البرز
نوع مسابقات : کشوری
۱۸ مرداد ۱۳۹۷

دریافت آیین نامه مسابقات

مبلغ ورودیـه تا پایان تاریخ 13 مرداد برای هر بازیکن 100,000 تومان می‌باشـد. ورودیه بازیکنانی که به عنوان قهرمان اسـتان معرفی  شده­ اند 80،000 تومان است.  از تاریخ 14 مرداد 30،000  تومان به مبلغ ورودیه اضافه می گردد. ثبت نام به صورت اینترنتی انجام می شود.

مهلت ثبت نام تا پایان روز چهارشنبه 17 مرداد است.

ثبت نام اینترنتی