مسابقات بین المللی تساغکادزور ارمنستان (27 مهر- 6 آبان)

نام مسابقه : 
محل برگزاری : شهر تساغکادزور
نوع مسابقات : جهانی
۲۷ مهر ۱۳۹۷

این مسابقات در چهار جدول آزاد، زیر 8 سال، زیر 10 سال و زیر 12 سال برگزار می شود.

قوانین مسابقات