قهرمانی نوجوانان زیر 16,14 و 18 سال جهان

نام مسابقه : 
محل برگزاری : شهر هالکیدیکی
نوع مسابقات : جهانی
۲۸ مهر ۱۳۹۷

مسابقات قهرمانی رده های سنی 16,14 و 18 سال جهان از تاریخ 28 آبانماه لغایت 10 آذرماه در شهر هالکیدیکی یونان برگزار خواهد شد.

قوانین مسابقات