قهرمانی رده های سنی و جوانان غرب آسیا در رده های 8, 10,12,14,16,18 و 20 سال

نام مسابقه : 
محل برگزاری : شهر تاشکند
نوع مسابقات : آسیایی
۲۵ آبان ۱۳۹۷

مسابقات قهرمانی رده های سنی 8 و 10 و 12و 14و 16 و 18 و 20 سال غرب آسیا از 25 آبانماه لغایت 2 آذر ماه در شهر تاشکند ازبکستان برگزار خواهد شد.