هفدهمین دوره فستیوال بین المللی جام کاسپین (خزر)

نام مسابقه : 
محل برگزاری : شهر منطقه آزاد انزلی
نوع مسابقات : جهانی
۲۳ بهمن ۱۳۹۷

این مسابقات در پنج جدول استادی، زیر 2100، زیر 1800 ، بانوان و نوجوانان برگزار خواهد شد. همچنین مسابقات بین المللی جام ستارگان نیز هم زمان با این رویداد برگزار خواهد شد.

آیین نامه فارسی

آیین نامه انگلیسی

 

23 لغایت 30 بهمن 1397، منطقه آزاد انزلی

www.onlineprochess.ir